Илхан Кючюк

Член на Европейския парламент




Либерализмът е благородство в трудна ситуация.
Днес ние осъзнаваме колко силни и подготвени сме. Нашият либерален капацитет е неизчерпаем.


ВЯРВАМ, ЧЕ ПОЛИТИКАТА Е „СПОРТ“ ЗА ОТБОРНИ ИГРАЧИ.
ВИЕ СТЕ МОЯТ ОТБОР!