Проект на коригиращ бюджет № 7 към общия бюджет за 2015 година – Управление на кризата с бежанците: незабавни бюджетни мерки по Европейската програма за миграцията (A8-0289/2015 – Eider Gardiazabal Rubial)
октомври 14, 2015
Евродепутатът Илхан Кючюк стартира писмена декларация в ЕП, с която призовава Комисията да възприеме системен подход към опазването и защитата на малцинствените езици и култури
октомври 24, 2015

Антисемитизъм, ислямофобия и подбуждане към омраза в Европа (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE )

(неизправност с микрофона в началото на изказването) … на ценности, като зачитане на правата на човека и неговото достойнство, включително правата на различните малцинства. За съжаление обаче през последните години Съюзът стремглаво започна да отстъпва от тези основополагащи ценности, а това даде гласност на националпопулизма, ксенофобията и езика на омразата.

В много от нашите страни членки, включително и в моята родина Република България, функционират ултранационалистически и фашистки политически партии, които системно насаждат омраза. Оценката не е моя, а на Съвета на Европа.

С голяма загриженост трябва да отбележим многобройните вандалски прояви срещу религиозни сгради и представители на религиозни деноминации, както и засилващия се език на омразата в интернет пространството. Тази тенденция се задълбочава с нарастващата бежанска вълна в Европа.

Тук е моментът да си зададем въпроса: Отдалечава ли се Европейският съюз от своя цивилизационно направен избор? Приветствам решението на Комисията да финансира проекти за повишаване на толерантността и взаимното уважение. Също така смятам за необходимо съвместно с Агенцията за основните права да се представи нова стратегия за борба срещу ксенофобията.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски