Европа трябва да бъде пространство на толерантност и равноправие, символ на силни граждански права и свободи. Вярвам в европейския единен пазар, който създава работни места. Гласът и на най-малките населени места трябва да се чува в Европа – аз ще работя за това. Европа има нужда от нашите идеи – чрез тях ще защитим нашите общи интереси и ценности. Вярвам в потенциала на всеки млад човек. Заедно можем да постигнем много!

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски