Въпрос от Илхан Кючюк относно проблема с недекларирания труд E-009902/2015
август 20, 2015
Евродепутати: Схемата за събирането на данните на пътниците в ЕС няма да срещне съпротива
септември 4, 2015

Въпрос от Илхан Кючюк относно забавяне на отговорите на Комисията на внесените от членовете на ЕП въпроси E-008954/2015

Въпрос с искане за писмен отговор E-008954/2015
до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността

Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

Относно: Забавяне на отговорите на Комисията на внесените от членовете на Европейския парламент въпроси с искане за писмен отговор

Съгласно член 130 от Правилника за дейността въпросите с искане за писмен отговор представляват инструмент, който членовете на Европейския парламент използват с цел осигуряване на информация и контрол по отношение на председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.
Съгласно член 130, параграф 5 тези въпроси могат да бъдат внесени от един или повече членове на Европейския парламент и трябва да получат отговор в срок от шест седмици от уведомяването на съответната институция На въпроси, които изискват незабавен отговор, но не и задълбочено проучване (въпроси от първостепенна важност), се дава отговор в срок от три седмици от изпращането им до адресатите.

1. Защо на Комисията са ѝ необходими повече от три месеца, за да отговори на внесените от членовете на Европейския парламент въпроси с искане за писмен отговор?

2. Какви мерки ще предприеме Комисията, за да може да отговаря своевременно на внесените от членовете на Европейския парламент въпроси с искане за писмен отговор?

BG
E-008954/2015

Отговор, даден от заместник-председателя Тимерманс, от името на Комисията
(28.8.2015)

Комисията би искала да подчертае, че тя отдава голямо значение на предвидената в Договора възможност членовете на ЕП да ѝ задават въпроси с искане за писмен отговор и че се старае да отговори своевременно и качествено на тези парламентарни въпроси.

Броят на внесените през 2015 г. въпроси обаче значително се увеличи. В сравнение с рекордната досега 2013 г., когато бяха получени 13 400 въпроса, прогнозите за 2015 г. сочат, че общият им брой може да достигне 18 000.

Това увеличение, както и усилията на Комисията „Юнкер“ да изготвя висококачествени и уместни политически отговори, неизбежно доведоха до повече случаи, в които не бе възможно да се отговори в обичайните срокове. Комисията е в процес на рационализиране на вътрешните си процедури, чиято цел е да бъде повишена ефективността на обработката на парламентарните въпроси.

Тя вече информира Парламента за значителните разходи, които е направила във връзка с парламентарните въпроси , и приканва Европейския парламент да даде своя принос, за да се гарантира устойчивостта на този важен инструмент за демократичен контрол.