Делегацията на Съвместния парламентарен комитет ЕС – Турция

Делегацията на Европейския парламент в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция  се фокусира върху развитието на отношенията с Република Турция, и по-специално с нейния парламент, Великото национално събрание.

Както показва името на делегацията, специалният форум – „Съвместен парламентарен комитет“, събира представители от европейския и турски законодателни органи.

В допълнение към работата си в Съвместния парламентарен комитет, делегацията на ЕП поддържа контакти и с турското гражданско общество. На редовните си срещи в Страсбург и Брюксел, делегацията предоставя форум за представяне на различни гласове в Турция – на представители на страната, но и изследователи, представители на бизнеса и гражданите.

Линк към страницата на делегацията

Делегацията за връзки с Арабския полуостров

Делегацията за връзки с Арабския полуостров отговаря за поддържането и развитието на отношенията между Европейския парламент и страните от Арабския полуостров (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Йемен) и Съвета за сътрудничество в Персийския залив (GCC).
Сред партньорите на делегацията, GCC има особена роля: Съветът – подобно на ЕС – работи по някои от сложните предизвикателства, засягащи целия регион.

Делегацията на ЕП подчертава политическите приоритети на Парламента чрез своите редовни срещи с колеги от страните на Арабския полуостров във формата „междупарламентарни срещи“ (IPM), които се провеждат или в Европейския парламент, или в страните от Персийския залив.

Освен това делегацията провежда редовни срещи в Брюксел и Страсбург, за да обсъди двустранните и многостранните отношения и належащи въпроси. Представители на Европейската служба за външна дейност и Комисията, изследователи от мозъчни тръстове, неправителствени организации и дипломати редовно допринасят за дискусиите на тези срещи.

Линк към страницата на делегацията

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски