Кючюк: Очаквам стабилно мнозинство в Северна Македония
юли 21, 2020
Илхан Кючюк: Акцията на Росенец е жалък опит за печелене на дивиденти на една маргинална партия
юли 29, 2020

Делегацията на ДПС в Европейския парламент подкрепи исканията за по-амбициозен бюджет на ЕС и обвързването му с върховенството на закона

Ilhan KYUCHYUK, Iskra MIHAYLOVA and Atidzhe ALIEVA-VELI in the EP in Strasbourg

В рамките на извънредно свикано пленарно заседание, Европейският парламент гласува резолюция, отразяваща позицията на институцията по постигнатото в рамките на Съвета съгласие между държавите-членки за дългогодишния бюджет на ЕС и плана за възстановяване на европейската икономика.

Евродепутатите от Движението за права и свободи – Илхан Кючюк, Искра Михайлова и Атидже Алиева – Вели гласуваха в подкрепа на резолюция, отразяваща позицията на ЕП, спрямо постигнатото през изминалата седмица, в рамките на Европейския съвет, споразумение за многогодишната финансова рамка и фонд за възстановяване на ЕС.

Гласуваната от ЕП резолюция оценява положително постигнатото в рамките на Съвета споразумение относно фонда за възстановяване като инструмент, който да даде тласък на европейската икономика. Същевременно настоява за повече амбиция по отношение на предоставянето на нови собствени ресурси на бюджета на ЕС. Да има повече смелост при финансирането на хоризонтални програми на ЕС в общ интерес: в сферата на здравето, изследователската дейност, образованието, дигиталната трансформация и иновациите.

Българските евродепутати изтъкнаха, че като част от Група „Обнови Европа“, последователно настояват за инструменти за непосредствено възстановяване и постигане на устойчивост за икономиките и заетостта на европейците. Обявяват се в подкрепа на смелия подход спрямо екологичния и дигиталния преход, при пълно спазване на принципите на правовата държава от всички страни-членки на ЕС.

Евродепутатите на Движението за права и свободи отчетоха като положително виждането на Съвета, 30% от общите разходи по линия на дългосрочния бюджет на ЕС и инструмента за възстановяване Next Generation EU, да бъдат насочени към проекти, свързани с климата и мерки за зелено възстановяване. Те посочиха, че новата многогодишна финансова рамка трябва да гарантира устойчивост, но и към политики, ориентирани към бъдещето. В допълнение, те подчертаха, че новият европейски бюджет и безпрецедентното участие на ЕС на капиталовите пазари, подсилват ролята на Съюза като международен и икономически фактор. Те трябва да бъдат обвързани с условия за разходването на тези средства при съблюдаване на високите демократични стандарти и върховенството на закона в държавите-членки.

Не на последно място, Илхан Кючюк, Искра Михайлова и Атидже Алиева-Вели изтъкнаха необходимостта от адекватни действия за осигуряването на стабилност и непрекъснатост на основните политики на ЕС. Българските евродепутати подчертаха значимостта на искането на Европейския парламент за смела бюджетна реформа и ролята на институцията в търсенето на компромис за бъдещето на финансовите инструменти след 2020г.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски