Постигане на целта за борба с бедността в контекста на увеличаването на разходите на домакинствата (A8-0040/2016 – Tamás Meszerics)
април 14, 2016
Доклад за Турция за 2015 г. (B8-0442/2016)
април 14, 2016

Доклад за Босна и Херцеговина за 2015 г. (B8-0441/2016)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма

Вече 21 години от подписването на Дейтънското мирно споразумение сме свидетели как Босна и Херцеговина се люлее в своята демокрация и трудно постига напредък по пътя си към Европейския съюз. Сложният етнорелигиозен състав на страната продължава да бъде основен акцент в политическото противопоставяне и представлява основна пречка за намиране на консенсус относно програмата за реформи.

Въпреки че Европейският съюз прие нов подход по отношение на Босна и Херцеговина, съгласно който Споразумението за стабилизиране и асоцииране влезе в сила на 1 юни 2015 г., властите в страната трябва да продължат да демонстрират решимост при осъществяването на институционалните и социално-икономическите реформи. Одобрителна стъпка в това отношение е подаването на молба за членство в Европейския Съюз и първият положителен доклад на Комисията за Босна и Херцеговина.

Ето защо считам, че страната трябва да използва по най-добрия начин настоящата възможност. Вярвам, че Европейският съюз е единствения актьор, който може да даде необходимия импулс за развитие. Сега е моментът политическите и религиозни лидери да се въздържат от разединяваща националистка реторика, която поляризира обществото. Трябва да продължат политическия диалог и правителството ясно да демонстрира своето желание да постави гражданите на страната в центъра на реформите.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски