Положението в Либия (RC-B8-0146/2016, B8-0146/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016, B8-0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016, B8-0181/2016)
февруари 4, 2016
Илхан Кючюк: Престъпленията от омраза застрашават основния фундамент на Европейския съюз
февруари 13, 2016

Доклад за напредъка на Сърбия за 2015 г. (B8-0166/2016)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма

Подкрепям доклада, защото е безспорен факт, че Сърбия е поела по пътя на реформите и европейската интеграция. Трябва да поздравим страната за отварянето на преговорите по присъединителни глави 32 (Финансов контрол) и 35 (Нормализиране на отношенията с Косово). Желанието на Сърбия да работи в тази посока е ясен знак за присъствието на политическа воля за промени и развитие.

През изминалата година Сърбия се прояви и като важен партньор на Европейския съюз на Балканите по въпроса с миграционната криза. Правителството положи големи усилия, за да осигури убежище и закрила на много граждани от трети страни на нейна територия.

Разбира се, въпреки постигнатия прогрес Сърбия трябва да положи допълнителни усилия, за да се справи с проблемите във водещи политически спектри като защитата на малцинствата, върховенството на закона, борбата с корупцията и дискриминацията, както и насилието срещу ЛГБТИ лицата. Вярвам, че Европейският съюз може да окаже значителна техническа помощ на страната, за да се справи с тези предизвикателства.

Намирам за изключително важно сръбското правителство да приведе външната политика на страната в пълно съответствие с тази на Европейския съюз. Усилие в тази посока ще легитимира желанието на Сърбия да бъде част от европейското семейство. А каква по-голяма награда за Европейския съюз от членството на всички държави от Западните Балкани в нашите структури?

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски