Хармонизирани индекси на потребителските цени (A8-0313/2015 – Roberto Gualtieri)
март 8, 2016
Доклад за бивша югославска република Македония (2015 г.) (разискване)
март 9, 2016

Доклад за Черна гора (2015 г.) (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE )

Черна гора е ярък пример за успешно реализирани реформи и макроикономическа стабилност. Прогресът, който постигна страната през миналата година, е лъч светлина за развитието на региона. Не случайно вече 22 преговорни глави са отворени, включително главите 23 и 24, отнасящи се до основните права и правосъдието, а две бяха своевременно затворени.

Черна гора е стожер на регионалната стабилност, като отношенията ѝ със съседите заслужават нашите адмирации. Външната ѝ политика е в пълно съответствие с външната и отбранителната политика на Европейския съюз, и напълно логично, НАТО покани страната да се присъедини към алианса. Разбира се, постигнатият напредък носи допълнителни отговорности. Правителството трябва да засили ролята на националния парламент и да продължи с борбата с корупцията. Необходимо е да се приемат нови закони по европейските стандарти за малцинствата и за правния статут на религиозните общности, за да се гарантира тяхното участие в обществено-политическия живот на страната.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски