Изказване относно доклада за напредъка на Албания в Комисията по външни работи
февруари 26, 2015
Ксенофобски действия и насаждане на омраза срещу бежанците в България
февруари 27, 2015

Дъблинският регламент и пропорционалност при приемане на бежанци от страните членки

Парламентарни въпроси

27 февруари 2015 г.

Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

Относно: Дъблинският регламент и пропорционалност при приемане на бежанци от страните членки

Дъблинският регламент (1990 г., 2003 г., 2013 г.) цели да насочи отговорността за бежанската процедура към една страна — членка на ЕС, т.е. първата държава, в която е регистрирана молбата, и по този начин да предотврати нежелано движение на бежанеца в други държави на ЕС. Някои „гранични“ страни на ЕС, сред тях и България, изразяват недоволство, че основно те акумулират най-големи дялове от бежанския поток — наред с големия принос, който имат Германия, Швеция, Франция, Обединеното кралство — докато други, не са ангажирани пропорционално, без оглед на разпоредбите на Регламента.

В началото на 2015 г. българското правителство изтъкна необходимостта да се промени географският принцип на Дъблинския регламент, за да се подобрят равновесието и солидарността, тъй като повечето от бежанците, пристигащи в България, предварително са решили и постоянно правят опити да се преместят в друга държава от ЕС. Същевременно други страни членки пожелаха промени в Регламента и внасяне на допълнителна яснота в прилагането му.

Преди дни г-н Франс Тимерманс, първи заместник-председател на ЕК, подчерта, че няма национално решение на сложния проблем, а единствено общ европейски подход по въпросите на миграцията.

1. Как Комисията оценява очевидно нарастващото съвместно желание за промяна в разпоредбите?

2. Смята ли Комисията да вземе мерки за пропорционално и солидарно разпределение на бежанците в страните членки?

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски