Илхан Кючюк пред в. „Телеграф“: Мерките у нас срещу COVID-19 са адекватни
април 16, 2020
Илхан Кючюк: Във време на глобални ограничения ЕС показа своята отвореност към Западните Балкани
април 20, 2020

Евродепутатите на ДПС гласуваха в подкрепа по-силен ЕС след края на кризата с COVID-19

Ilhan KYUCHYUK, Iskra MIHAYLOVA and Atidzhe ALIEVA-VELI in the EP in Strasbourg

Извънредното пленарно заседание, на което бе гласувана резолюцията относно борбата с пандемията на коронавирус и последиците нея бе насрочено за 16-ти април по настояване на група „Обнови Европа“.
Европейският парламент гласува резолюция относно необходимостта от координирани действия в борбата с пандемията на COVID-19 и последиците от нея, както и съпътстващи законодателни изменения в духа на позицията на институцията. Резолюцията включва широк набор от предложения и ключови действия на ниво ЕС, които да отговорят на настоящата криза и да предпоставят подобрена готовност на Съюза за бъдеще.
„Европейският съюз трябва да засили капацитета си за реагиране в подобни ситуации и координирания си подход за защита на здравето и живота на европейските граждани. На второ място трябва да се погрижим за заздравяване на икономиката и работните места, засегнати от пандемията. Не трябва да забравяме, че сме Съюз на ценности и да позволяваме използването на кризата за прокарване на антидемократични мерки. Напротив – трябва да използваме тази възможност, за да реформираме ЕС и да излезем по-силни, по-подготвени и по-заедно от това предизвикателство. Не на последно място – ако искаме да сме глобално значима сила, трябва да сме солидарни и с държавите в съседство на ЕС. Това именно са основните линии, които делегацията на ДПС поддържаше в процеса на изготвяне на текста на резолюцията и в подкрепа на които гласувахме днес“ – коментира Илхан Кючюк, ръководител на делегацията на ДПС в група „Обнови Европа“.
Гласуваният текст подчертава, че сътрудничеството е единственият начин за успешно преодоляване на кризата, като призовава Европейската комисия и държавите – членки да предприемат действия заедно, в името на по-силен ЕС след края й. С резолюцията евродепутатите настояват за конкретни мерки за засилване на европейската солидарност и действия в здравния сектор. В отговор на социално-икономическите последици от кризата, ЕП призовава за амбициозна многогодишна финансова рамка и мащабен пакет за възстановяване и инвестиции. Текстът подчертава и необходимостта от защита на европейските ценности и върховенството на закона, по-специално в Унгария и Полша и отстраняване на опитите за политическо и икономическо влияние на външни за Съюза сили, като призовава и за задълбочен размисъл как ЕС да стане по-ефективен и демократичен като се ангажира в диалог с гражданите за дълбока реформа в ЕС в рамките на планираната Конференция за бъдещето на Европа.
„Позицията на „Обнови Европа“, която бе отразена и в общия призив на Европейския парламент, който гласувахме днес е за реформирана, по-силна и адекватна на над-националните предизвикателства Европа. Решенията, които вземаме днес ще окажат влияние на начина, по който ще изглежда ЕС след коронавируса. Сега е моментът да научим уроците от пандемията и да предприемем действия в духа на истинска солидарност, така че тази криза да предостави възможност – за един по – силен и обединен ЕС след нея“ – изтъкна Искра Михайлова, заместник-председател на „Обнови Европа“.
„За нас, представителите на ДПС в група „Обнови Европа“ няма съмнение, че трябва да бъдат използвани всички възможни инструменти, за изготвяне на масивен пакет за възстановяване на икономиката, за стабилизиране на малкия и среден бизнес и запазване на работните места, особено в тежко-засегнатите сектори като земеделие и туризъм“, допълни Атидже Алиева – Вели, член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски