Честит ден на Европа!
май 9, 2020
Илхан Кючюк: Коронакризата постави ЕС на кръстопът – да се затвори в националния егоизъм или никой да не бъде изоставен
май 19, 2020

Евродепутатите на ДПС гласуваха за амбициозен бюджет на ЕС и незабавно финансиране на стратегията за възстановяване

В рамките на извънредно пленарно заседание проведено дистанционно, Европейският парламент гласува в подкрепа на резолюция относно новата многогодишна финансова рамка, собствените ресурси и плана за възстановяване след пандемията на коронавирус.

Предложението за изработване на обновена позиция на Европейския парламент по отношение на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г. бе направено от центристката група „Обнови Европа“, преди Комисията да представи адаптирано предложение за многогодишната финансова рамка с оглед нуждата от бързи и адекватни действия за икономическо възстановяване и осигуряване на стабилност на европейския бюджет.

Още в началото на кризата Европарламентът одобри серия от мерки за справяне с последиците от пандемията, като прие през април и резолюция, призоваваща за по-амбициозна МФР. С последователните си действия, според евродепутатите от ДПС – Илхан Кючюк, Искра Михайлова и Атидже Алиева-Вели, ЕП отстоява ангажимента към европейските граждани да отговори на нуждата от спешни мерки за осигуряване на икономическа стабилност и непрекъснатост на основните политики на ЕС – като кохезионната и селскостопанска политика, но и настоява за постигане на дългосрочен компромис за бюджетна реформа и амбициозни политики на ЕС след 2020г.

Текстът на гласуваната резолюция подчертава, че е от съществено значение фондът за възстановяване да бъде свързан с настоящата и бъдещата МФР, като бъде съобразен със структурата и целите ѝ, и призовава финансирането по него да започне възможно най-скоро. При все това, евродепутатите изтъкват, че финансирането на фонда за възстановяване и на бъдещи амбициозни програми, които да отговорят на настоящите предизвикателства изисква увеличен бюджет на ЕС и настояват да не се създава допълнителна тежест за националните бюджети, запазвайки настоящите номинални равнища на вноските на държавите-членки в замяна на въвеждането на нови собствени ресурси. Сред възможни източници за това според текста са данъчното облагане на цифровите услуги, на финансовите сделки, приходи от търговията с емисии и замърсяването с пластмаса.

Според подкрепилите резолюцията представители на ДПС, не трябва да се изпуска възможността за използване на трансформиращата сила на настоящата криза, като свързаните с нея мерки трябва да се използват в пълнота за преодоляване на социалните и икономически неравенства между регионите в Съюза. В тази връзка те подчертаха, че заедно с колегите си в група „Обнови Европа“ считат за приоритетни за новия бюджет инвестирането в устойчиви мерки за развитие, включително мерки за „зелено“ възстановяване на икономиката, постигане на стратегическа автономност и технологичен суверенитет, напредък в цифровите технологии и нова европейска здравна програма, които да направят ЕС по-подготвен за в бъдеще. В допълнение, българските евродепутати настояха, че европейските средства следва да бъдат насочени към бенефициенти, които спазват основните ценности на ЕС, демокрацията и върховенството на закона за постигане на по-силна Европа на споделена солидарност и отговорности.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски