Посетителка група на ДПС от областите Силистра и Пловдив посети Европейския парламент по покана на Илхан Кючюк
октомври 10, 2019
Работна среща с председателя на парламента на Северна Македония Талат Джафери
октомври 24, 2019

Евродепутатите на ДПС/Група “Обнови Европа“ призовават за подобряване на мерките за защита на европейските потребители и туристическия сектор

Евродепутатите от ДПС/ Групата на Обнови Европа в Европейския Парламент са сред вносителите на резолюция относно последиците от фалита на британския туроператор Томас Кук. Компанията обяви фалит през месец септември, заварвайки близо 600 000 почиващи в чужбина. Според Института за анализи и оценки в туризма „Томас Кук“ има значителни задължения и към български хотелиери, тъй като плащанията стандартно се извършват след реализиране на пътуванията.

Подкрепената от представителите на ДПС в ЕП – Илхан Кючюк, Искра Михайлова и Атидже Алиева-Вели резолюция подчертава, че туроператорът осъществява разнообразни дейности, сред които осигуряване на хотелски престой, транспорт и почивни дейности, засягащи широк спектър от потребители и бизнес, поради което фалитът попада в обхвата на различни сектори европейско и национално законодателство. Резолюцията призовава Европейската Комисия да разследва причините за фалита на компанията и да установи дали е било възможно предприемането на превантивни мерки. Същевременно, текстът подчертава нуждата да се окаже подкрепа на държавите-членки, за да се справят с отрицателните последици върху бизнеса. Предлага се и да се създаде специална бюджетна линия за туризма в ЕС в рамките на следващата Многогодишна финансова рамка (2021-2027г.), която да служи за координация и подпомагане на сектора в държавите-членки, по региони и на местно ниво.

Отчитайки, че случаят с фалита на Томас Кук може да се повтори и в бъдеще, резолюцията призовава Европейската Комисия да предприеме превантивни мерки за предотвратяване на негативните последици и действия за подобряване на правата на пътниците и защита на потребителите в подобни случаи.

Резолюцията предстои да бъде гласувана в четвъртък, 24 октомври, по време на пленарната сесия, която се провежда тази седмица в Страсбург.