Либерални възможности пред европейския кръстопът
май 9, 2015
Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
май 18, 2015

Евродепутатът Илхан Кючюк дава думата на гражданите – отправя техните въпроси към Европейската комисия и Европейския съвет веднъж месечно

10 май 2015 г. Евродепутатът Илхан Кючюк стартира инициатива за доближаване на гражданите към дейността на европейските инстититуции. Веднъж месечно, като член на ЕП, той ще изпраща въпросите на гражданите, свързани с дейността на европейските институции. С това той има за цел да отговори целенасочено на необходимостта гражданите да разбират как се взимат решенията и какви са техните права и задължения, в упражнение на тяхното демократично право да имат контролна дейност над работата на европейските институции чрез депутатите, за които да гласували.

Писмените въпроси са един от инструментите, които позволяват на членовете на ЕП да получават информация от Европейската комисия и Европейския съвет и да разглеждат обстойно и критично работата им. Това е директна форма на парламентарен контрол върху Комисията и Съвета. Писмените им въпроси могат да засягат всяка тема, която попада в сферата на отговорност на ЕС, а на тях се отговаря отново писмено. Евродепутатите могат да задават ежемесечно и да изискват отговор от президента на Европейския съвет, от Европейския съвет, от Европейската комисия и вице-президента на ЕК, върховния представител на Съюза за външа политика и сигурност.

Със стартирането на инициативата си Илхан Кючюк сподели „Имам възможност да пътувам често, на различни места в България. Имам възможност да разговарям с много хора. Всеки път ги питам какво ги вълнува, от какво имат нужда. С изненада откривам една закономерност – на хората им липсва информация, липсват им отговори на редица въпроси. Те са изложени на активен информационен поток всеки ден, който поражда в тях въпроси, но не дава отговори отвъд това. Инициативата ни цели точно това – чрез осигуряване на по-добра информираност и предоставянето на повече отговори на неясни въпроси, да служим по-пълноценно на общестото, което ни е гласувало доверие. Вярвам, че така може да си гарантираме напредък. Страната ни има нужда от по-активни и по-предприемчиви граждани, неправителствени организации, бизнес институции“.

„Днес в информационната ера, ерата на технологиите, хората все по-открито  дискутират важните за тях въпроси и по този начин видимо обществото ни се променя към по-добро, защото техният начин на мислене е различен, много по-критичен е. Неинформираните хора са лесно уязвими, затова съм убеден, че повече хора трябва да използват тази възможност чрез мен и моят екип. Важно е за развитието на цялата страна. От нас само зависи да спомогнем за този диалог, да отговорим на въпросите, които са оставали без отговор до момента.“, допълни евродепутатът.

Писмените въпроси са инструмент, използван от членовете на ЕП, за да се осигури информация и контрол пряко чрез президента на Европейския съвет, от Европейския съвет, от Европейската комисия и вице-президента на ЕК, върховния представител на Съюза за външа политика и сигурност. Гражданите ще могат да изпращат въпросите си по имейл към всеки един от информационните центрове на евродепутата Илхан Кючюк. Всички въпроси ще бъдат разглеждани и селектирани по прозрачни критерии преди да бъдат изпратени към съответните институции.