Мерки срещу липсата на визова реципрочност между България и САЩ
декември 8, 2014
Илхан Кючюк пред European Voice: Младите членове на ЕП трябва да работят много, за да се докажат
декември 11, 2014

Евродепутатът Илхан Кючюк иска премахване на визите за САЩ

В контекста на предстоящите преговори по Споразумението за свободна търговия между ЕС и САЩ, с въпрос до Европейската комисия българският евродепутат Илхан Кючюк настоява за либерализиране на визовия режим за САЩ за всички 28 държави-членки.

На 10 октомври 2014 г. Комисията публикува своя годишен доклад за оценка на липсата на реципрочност с някои трети държави в областта на визовата политика. Докладът очертава текущото състояние на тристранните дискусии за визова либерализация, но не дава ясни индикации за това какви конкретни действия ще предприеме Комисията за справяне с липсата на визова реципрочност между България и САЩ. Илхан Кючюк настоява Комисията да разгледа настоящото нарушение на принципа на равно третиране на гражданите на ЕС и да предприеме действия за липсата на визова реципрочност за българи, румънци, гърци, поляци и хървати, които желаят да пътуват до САЩ.

Кючюк набляга на факта, че процентът на отказ на виза за САЩ през 2013 г. възлиза на 19,9% за български граждани, а визовите ограничения за 5-те държави членки възпрепятстват повече от 70 милиона европейци да пътуват свободно. Според него това ограничение на 14% от европейското население ще е истинската пречка за успешното реализиране на Споразумението за свободна търговия между ЕС и САЩ (TTIP).

В тази връзка Илхан Кючюк настоява пред Комисията да предприеме действия и да изиска пълно либерализиране на визовия режим за САЩ за всички 28 държави-членки като част от преговорите по възможното споразумение TTIP.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски