Антисемитизъм, ислямофобия и подбуждане към омраза в Европа (разискване)
октомври 14, 2015
Измерване на емисиите в автомобилния сектор (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015)
октомври 27, 2015

Евродепутатът Илхан Кючюк стартира писмена декларация в ЕП, с която призовава Комисията да възприеме системен подход към опазването и защитата на малцинствените езици и култури

24 октомври 2015 г. Евродепутатът Илхан Кючюк, съвместно с колеги от четири политически групи в Европейския парламент, дадоха старт на писмена декларация относно насърчаването на многоезичието в Европейския съюз. В документа се казва, че „езиковите права – както индивидуални, така и колективни – са основни права на човека, които насърчават равни възможности за всички граждани“.

Множеството административни наказания за използването на майчин език по време на предизборна кампания, които български съд налага на членове на Движението за прави и свободи, провокират евродепутата Кючюк да призове Комисията да повиши осведомеността за ползите от многоезичието и от културното многообразие сред европейските институции и граждани.

„Многоезичието е официална политика на ЕС от Европейския съвет в Барселона през 2002 г. Недостатъчните езикови умения и изключителното насърчаване на определен език може да бъде фактор в настоящата социална криза в Европа, а именно чрез увеличаване на нетолерантността и предразсъдъците, което води до възход на екстремистки политически партии. Чрез насърчаване на многоезичието и използване на малцинствени и неофициални езици ЕС защитава и насърчава културното многообразие, което представлява основна европейска ценност. Ето защо съм изключително щастлив, че успяхме да се обединим с колеги, част от които от групата на ЕНП и социалистите в ЕП и да поискаме възприемането на системен подход към опазването и защитата на малцинствените езици и култури“, заяви Илхан Кючюк.

Писмената декларация представлява текст, съдържащ максимум 200 думи, конкретно свързани с тема, попадаща в сферата на компетентност на Европейския съюз. Най-малко 10 членове от най-малко три политически групи могат, в качеството на автори, да внесат писмена декларация.