Ефективно приложение на свободата на движение и неоправдани пречки по отношение на достъпа до пазара на труда в ЕС
ноември 21, 2014
Motion for a resolution on Serbia: the case of accused war criminal Seselj
ноември 24, 2014

Евродепутатът Илхан Кючюк с питане до ЕК относно свободния достъп до пазара на труда в ЕС

Евродепутатът Илхан Кючюк и членове на групата на АЛДЕ в Европейския парламент отправиха питане до Европейската комисия относно ефективното приложение на свободния достъп до пазара на труда в Европейския съюз.
Повод за отправения въпрос са няколко възникнали случая на ограничаване на достъпа до обществени и частни услуги на ненационални жители на страни-членки. Като конкретен пример членовете на Европейския парламент посочват случаи, в които български работници са възпрепятствани да открият своя банкова сметка в Германия или Холандия – много често предпоставка или задължително условие за сключване на трудов договор.

Питането на членовете на Европейския парламент се състои в това дали Комисията има информация за настоящи случаи на ограничаване на достъпа до услуги за български работници, установени в други страни-членки, и какви инструменти се използват към момента за наблюдение и разглеждане на тези случаи. Обект на питането е също така и какви действия обмисля Комисията понастоящем, за да гарантира ефективното приложение на свободата на движение на всички граждани на ЕС и за да вдигне всички неоправдани бариери по отношение на достъпа до пазара на труда в ЕС.

Във въпроса, отправен към Еврокомисията, Илхан Кючюк припомня, че срокът на преходните разпоредби относно свободното движение на работници от Румъния и България изтече на 1 януари 2014 г., като с това бяха вдигнати и всички потенциални ограничения по отношение на достъпа им до пазара на труда в ЕС. Макар и всички страни-членки да са обвързани със задълженията, изложени в Директива 2004/38/EC относно правата на гражданите на Съюза и членовете на техните семейства свободно да се придвижват и живеят на територията на страните-членки, остават няколко препятствия, които пречат да се гарантира ефективното приложение на фундаменталната свобода на движение на всички граждани на ЕС.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски