Илхан Кючюк: Северна Македония сформира проевропейско правителство
август 31, 2020
Илхан Кючюк: Неизменно настояваме за общоевропейски механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права
септември 10, 2020

Евродепутатът Илхан Кючюк: Убеден съм, че отношенията между ЕС и Узбекистан ще се развиват

Настоящата динамика на отношенията между ЕС и Узбекистан би трябвало да се разглежда като много положителна поради реформите в Узбекистан от 2016 г. насам и започването на преговори за новото Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество ( EPCA), което е в ход.

Търговското споразумение за EPCA ще бъде много важно за Узбекистан и Европейския съюз (ЕС), тъй като Узбекистан остава най-големият потенциален потребителски пазар в Централна Азия, с население от 33 милиона души и важна държава за нови маршрути на вериги за доставки и енергия. Това го поставя в ключова позиция по отношение на търговията и разбира се като нарастващ партньор за ЕС. Новото споразумение между ЕС и Узбекистан ще замени споразумението за партньорство и сътрудничество, което е в сила от 1999 г. Предишното споразумение за партньорство позволява търговията да процъфтява, но, разбира се, е на повече от две десетилетия и трябва да бъде актуализирано, за да се приемат правилно като се вземат предвид икономическите нужди на всяка страна от 21-ви век, както и управлението, климата и екологията и правата на човека.

От 2016 г. и избирането на президента Мирзийоев страната премина през икономически реформи, като либерализирането на визите и валутата, както и законодателни промени във връзка с премахването на принудителния детски труд в памучната индустрия, която преди беше главен проблем. Въпреки факта, че BBC може да се върне в Узбекистан, за да докладва през 2017 г. – след като е бил забранен в продължение на много години – и въпреки факта, че докладите на Международната организация на труда и Световната банка показват икономически и трудови подобрения, все още има предизвикателства пред Узбекистан като свободата на изразяване и напълно независими избори.

ЕС и Узбекистан също така имат много възможности за подобряване на контактите между хората, обученията и диалога на гражданското общество чрез обмен и стипендии. Стратегията за свързване на ЕС и Стратегията за Централна Азия играят иновативна и важна роля за насърчаване на отношенията с ключови централноазиатски държави, като Узбекистан. Стратегиите задават тон на стратегическите приоритетни области, които са особено важни за ЕС, включително ангажираността на гражданското общество, образованието, устойчивостта, управлението на водите, трудовата миграция, свързаността и борбата срещу радикализацията.

Като нов постоянен докладчик на Европейския парламент за Узбекистан, аз вярвам, че всички отношения с ЕС и особено с Европейския парламент трябва да се основават на устойчивост и стабилност с правилното прилагане на демократичните стандарти, които до голяма степен се подкрепят чрез политики, насочени към хората. В публикация от 2020 г., озаглавена „Преглед на парламентарните избори и движението на Мирзийоев към демократичен преход“, Европейският съвет за съседство (ENC), фокусиран върху Централната Азия, отбелязва, че в Узбекистан имаше истинска подкрепа за новия президент Шавкат Мирзийоев, въпреки факта, че на новите реформи в областта на свободата на медиите и гражданското общество трябва да се гледа с „предпазлив оптимизъм“.

Поради това възнамерявам да подкрепям по-добри отношения, включително приятелски групи, културни дейности, но също така и повече обмен и потенциал за гражданското общество от Европа и Централна Азия, да се срещнат и укрепят своите най-добри практики и отношения. По същия начин приветствам всички опити на нашите колеги от Оли Мажлис (Узбекистан), да организират междупарламентарен обмен, посещения и други форми на ангажираност, които могат да спомогнат за насърчаване на истински диалог и разбирателство. Това съвпада с развитието на по-добър поглед от страна на Узбекистан – Оли Мажлис, който ще трябва да издържи теста на времето и да покаже способността си да действа независимо. Тези усилия ще бъдат подкрепени от Европейския парламент и аз очаквам с нетърпение да  се развиват по-силни отношения с моите колеги, по въпроси като: бюджетна независимост, надзор, дебат с гражданите и създаването на истински автономни политически партии.

Чрез тези усилия и предизвикателства съм убеден, че отношенията между ЕС и Узбекистан ще се развиват. Ние в Европейския парламент ще можем да започнем да си сътрудничим с Узбекистан по много въпроси, вариращи от миграцията и предотвратяването на радикализацията до търговията и енергетиката, което ще бъде от съществено значение за подобрени и по-институционализирани отношения.

Линк към онлайн изданието:

https://www.yumpu.com/en/document/read/63837607/diplomatic-world-special-uzbekistan

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски