Евродепутатът Илхан Кючюк организира втората си посетителска визита от България
ноември 13, 2014
Ефективно приложение на свободата на движение и неоправдани пречки по отношение на достъпа до пазара на труда в ЕС
ноември 21, 2014

Евродепутатът Илхан Кючюк ще бъде жури на регионалното състезание „Евроскола“ в Кърджали на 15 ноември

Училищата на класираните на първите места отбори ще участват в програмата „Евроскола“ в Страсбург през 2015 година

Евродепутатът от ДПС Илхан Кючюк ще бъде част от журито, което ще определи победителите в регионалното състезание „Евроскола“ за средни училища в област Кърджали. Отборите, класирани на първите места, ще получат дати за участие за своите училища в програмата „Евроскола“ в гр. Страсбург (Франция) за първото полугодие на 2015 година.

По време на представянето журито ще оценява уменията на състезателите въз основа на няколко критерия — познаване и интерпретация на фактите, умение за извеждане на теза и доказателство, креативно мислене, презентационни и комуникационни умения, работа в екип. Сред темите, по които ще говорят участниците на регионалното състезание в Кърджали, са правата на гражданите в ЕС, младежката безработица, възможностите за посещения, стажове и работа в европейските институции и др.

Регионалното състезание „Евроскола“ се организира от Информационното бюро на Европейския парламент в България за средни училища от областите Кърджали, Смолян и Хасково. В него могат да участват ученици на възраст 16—18 години. Доброто владеене на един от трите работни европейски езици — английски, френски или немски — е измежду главните условия за участието на училищата в програмата „Евроскола“ в Страсбург.

Програмата „Евроскола“ има за цел да насърчава най-младите европейци да опознаят Европейския парламент, да се „включат“ чрез симулирани заседания в работата му и дори да „гласуват“ неговите резолюции. Чрез нея ученици от училища във всички страни-членки на ЕС прекарват 1 ден в Европейския парламент в Страсбург, където участват в симулация на неговата работа, разискват и разиграват гласуване по въпроси от интерес за Европейския съюз в рамките на „Младежкия европейски парламент“.

По време на своя парламентарен ден в Страсбург около 500 европейски ученици участват в „заседания на комисиите“ и в „пленарни заседания“, разискват и гласуват резолюции, като разискванията се водят основно на френски и английски език. От мига, в който пристигнат в ЕП в Страсбург, учениците престават да представляват своето училище, а стават част от многоезичните работни групи, сблъскват се с многообразието на различните етнически и лингвистични особености. Чрез необикновения урок на този ден се подкрепя европейското гражданско образование и с дължимото уважение към културните и езиковите различия между държавите-членки, се допринася за развитието на европейско съзнание.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски