Евродепутатът Илхан Кючюк се обърна към Комисията за състоянието на бежанците в България и отправи въпрос за пропорционалността при приемане на бежанци от страните-членки
март 13, 2015
Европедутатът Илхан Кючюк по време на откриването на нова детска площадка: ДПС е партията на изпълнените ангажименти
март 20, 2015

Европейски енергиен съюз и съвместно сключване на договори за енергийни доставки

Парламентарни въпроси
16 март 2015 г.
E-004270-15
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 130 от Правилника за дейността
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

 

 Относно:  Европейски енергиен съюз и съвместно сключване на договори за енергийни доставки
На 17 февруари 2015 г. премиерът на Унгария Виктор Орбан и президентът на Русия Владимир Путин подписаха споразумение за доставки на газ, без да са информирани Европейската комисия и останалите държави членки. Също така, премиерът Орбан заяви, че Унгария няма да подкрепи плана на Европейския съюз за единна енергийна политика.

През последните месеци все повече държави — членки на ЕС, се опитват да сключват двустранни споразумения с Русия и да избегнат наложените от ЕС санкции. Русия се опитва да използва енергийната политика, за да разделя Европа и да накърни консенсуса на блока по отношение на санкциите срещу нея.

1. Противоречи ли подписването на договори за енергийни доставки между държави членки и Русия на инициирания от Комисията Европейски енергиен съюз?

2. Какви мерки ще предприеме Комисията, за да не допусне отделни държави — членки на ЕС, да сключват двустранни споразумения с Русия?

3. Какви мерки ще предприеме Комисията, за да накара всички държави членки да участват в Европейския енергиен съюз?

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски