Прилагане и преразглеждане на стратегията ЕС – Централна Азия (разискване)
април 12, 2016
Положението в Нагорни Карабах (разискване)
април 12, 2016

ЕС в променящата се глобална среда – един по-свързан, оспорван и сложен свят (разискване)

Илхан Кючюк, от името на групата ALDE

Г-н Председател,

Г-жо Върховен представител,

Колеги,

Повече от 20 години Европа са наслаждаваше на мир и просперитет.

Очевидно е, че днес имаме променена среда и всички трябва да си даваме сметка, че настоящите предизвикателства, както и заплахите пред Европейския съюз са комплексни, взаимосвързани и идват както от вътрешността, така и отвъд общите ни граници. За да се справим с тази усложнена ситуация се нуждаем от силна политическа воля, лидерство за решителни съвместни действия и колективна имунна система.

Европейският съюз може да се превърне в ефективен и стратегически участник, който да допринесе за сигурността на глобално равнище само, ако има ясна глобална стратегия в областта на външната политика и политиката за сигурност, която да проправи път за постигането на тази цел.

Необходимо е Европейската служба за външна дейност да консолидира външнополитическите усилия на всички 28 държави членки и да определи стратегически и оперативни цели, които могат да доведат до конкретни резултати.

Трябва да подобрим капацитета на Европейската агенция по отбрана, но да засилим европейския разузнавателен обмен. Това ще е възможно, ако бъдем единни, подготвени и поемаме по-голяма отговорност.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски