Евродепутатът Илхан Кючюк ще бъде жури на регионалното състезание „Евроскола“ в Кърджали на 15 ноември
ноември 14, 2014
Евродепутатът Илхан Кючюк с питане до ЕК относно свободния достъп до пазара на труда в ЕС
ноември 24, 2014

Ефективно приложение на свободата на движение и неоправдани пречки по отношение на достъпа до пазара на труда в ЕС

Срокът на преходните разпоредби относно свободното движение на работници от Румъния и България изтече на 1 януари 2014 г., като с това бяха вдигнати всички потенциални ограничения по отношение на достъпа им до пазара на труда в ЕС. Макар и всички страни-членки да са обвързани със задълженията, изложени в Директива 2004/38/EC относно правата на гражданите на Съюза и членовете на техните семейства свободно да се придвижват и живеят на територията на страните-членки, остават няколко препятствия, които пречат да се гарантира ефективното приложение на фундаменталната свобода на движение на всички граждани на ЕС. През последните месеци възникнаха няколко случая на ограничаване на достъпа до обществени и частни услуги на ненационални жители на страни-членки. Конкретен пример са съобщените случаи за български работници, които не могат да отворят банкова сметка в Германия и Холандия, което много често е предпоставка за сключване на трудов договор.

Комисията има ли информация за настоящи случаи на ограничаване на достъпа до услуги за български работници, установени в други страни-членки и какви инструменти се използват към момента за наблюдение и разглеждане на тези случаи?

Какви действия обмисля Комисията понастоящем, за да гарантира ефективното приложение на свободата на движение на всички граждани на ЕС и за да вдигне всички неоправдани бариери по отношение на достъпа до пазара на труда в ЕС?

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски