Спортът и правата на човека, включително във връзка с Европейските игри в Баку (разискване)
юни 10, 2015
Доклад за напредъка на Турция през 2014 г. (B8-0455/2015 )
юни 10, 2015

Стратегическото военно положение в Черноморския басейн след незаконното анексиране на Крим от Русия (разискване)

Благодаря, г-н Председател,

Уважаеми колеги,

През април 2007 г. Европейската комисия стартира своята инициатива за сътрудничество в региона на Черно море чрез проекта „Черноморско взаимодействие“. Регионът представлява разрастващ се пазар с голям потенциал за развитие и важен възел за енергийни и транспортни потоци.

Черно море е основен евроатлантически компонент от стратегическо значение за ЕС и неговите държави-членки – особено когато се отнася за гарантирането на тяхната сигурност.

Документът акцентира върху икономическото и търговското сътрудничество, докато сътрудничеството в сферата на сигурността и отбраната не е достатъчно споменато.

Днес изглежда, че настоящият формат е остарял. Геополитическото равновесие на Черноморския басейн беше разрушено, а съществуващите конфликти в региона се разрастват след анексирането на Крим.

В тази връзка смятам за навременна Европейската служба за външна дейност и г-жа Могерини да ревизират Европейската стратегия за морска сигурност и в частност – Стратегията на ЕС за Черно море. Новата стратегия на ЕС трябва да бъде разработена в пълна координация с нашите партньори от НАТО.

Благодаря!

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски