Доклад за напредъка на Албания за 2014 г. (разискване)
април 29, 2015
Предварително финансиране за оперативни програми, подпомагани по линия на инициативата за младежка заетост (A8-0134/2015 – Elisabeth Morin-Chartier)
април 29, 2015

Унищожаване на културни обекти от страна на ИДИЛ/Даиш (разискване)

Уважаема г-жо Председател,

Уважаеми колеги,

Абсолютно е права  председателката на нашата комисия, г-жа Коста, заявявайки „варварството няма език и религия“.

За съжаление, през последните месеци наред с варварските убийства, ставаме свидетели и на безпрецедентно унищожаване на археологически обекти, статуи и паметници на културата. С твърдото намерение да заличат от лицето на земята следите от историята на региона, терористични групировки унищожават културно наследство на повече от 3 хиляди години. Тези дела съвсем закономерно провокираха генералния директор на ЮНЕСКО г-жа Бокова да ги определи като „културно прочистване“ и военно престъпление, което света трябва да накаже и Европейският Съюз трябва да подкрепи организацията в борбата по опазване на нашето наследство.

Необходимо е незабавно да се противопоставим на това нападение върху колективната ни човешка памет, защото това е не само културна трагедия, но и заплаха за сигурността.

Призовавам Съвета за създаването на допълнителни звена към Евроджъст и Европол за борба с нелегалния трафик на културни ценности и за по-добра координация с националните власти. Необходимо е също така, Европейският съюз да застане плътно зад кампанията на ЮНЕСКО #Unite4Heritage за глобална подкрепа в защитата на културното наследство.

Благодаря за вниманието!

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски