Стратегията за единния пазар (A8-0171/2016 – Lara Comi)
май 26, 2016
Изказване относно ситуацията в Таджикистан
юни 9, 2016

Изказване относно предоставянето на макрофинансова помощ на Тунис

Уважаеми г-н Председател,

Уважаеми колеги,

Тунис е не само родината на „Арабската пролет“, но е и единствената арабската държава в която демокрацията успешно се консолидира. Днес Тунис е демократична държава, чиято конституция гарантира върховенството на закона и защитава основните права и свободи на гражданите. Основен белег за успешната демократизация на страната е наличието на добре развито и стабилно гражданско общество.

Европа има основна заслуга за установяването на демокрацията и стабилността в Тунис. Посредством европейската политика на съседство страната задълбочава политическите си връзки с ЕС и получава финансова помощ. Благодарение на забележителните усилия на тунизийския народ пътят към установяването на привилегировано партньорство с Европейския съюз е открит.

За съжаление, нестабилността в региона и опасността от терористични атаки се отразяват негативно на туризма и на крехката тунизийска икономика. В този труден за страната момент считам, че Европейският съюз трябва да бъде солидарен. Именно затова подкрепих предложената макрофинансова помощ за Тунис. Отпускането на допълнителна помощ в размер на 500 милиона евро ще подобри бюджетния баланс на страната и ще създаде по-добър бизнес климат, с което страната ще се върне на пътя на растежа.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски