Петима ученици от Севлиево спечелиха посещение в Брюксел от конкурс под патронажа на Илхан Кючюк
април 24, 2015
Доклад за напредъка на Албания за 2014 г. (разискване)
април 29, 2015

Изказване относно прилагането на Болонския процес

Уважаеми г-н Председател,

 Уважаеми Колеги,

И аз от своя страна бих искал да се присъединя към колегите, които поздравиха г-жа Либачка за балансирания доклад.

Няма как да не оценим постигнатия до този момент напредък в сферата на висшето образование чрез предприетите реформи в рамките на процеса от Болония, а именно повишаване на качеството на образованието, подобряване на мобилността, интернационализация на знанието и редица други достижения на Болонския процес.

Уважаеми колеги, в 21-век знанието е ресурс, който се изхабява по-бързо от всяка една техника. Затова смятам, че европейското висше образование трябва да си поставя за цел предоставянето на възможно най-високо равнище на знания, посредством непрекъснатото осъвременяване на учебните програми.

От съществено значение за устойчивото интегриране на младежите на пазара на труда е учебните програми да предоставят възможности за комбиниране на знания с професионални умения, да се насърчава развитието на предприемачески умения, използването на потенциала на новите технологии и цифровизацията, с цел развитие на широк набор от умения.

Нужно е да се насърчи диалога между висшите учебни заведения и  изследователските институции.

 

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски