Motion for a resolution on Serbia: the case of accused war criminal Seselj
ноември 24, 2014
Изказване на Илхан Кючюк в пленарна зала относно заетостта и социалните аспекти на стратегията „Европа 2020“
ноември 26, 2014

Илхан Кючюк: Асоциирането на ЕС с Молдова е логичен резултат от дългогодишен процес

Илхан Кючюк от Либералния алианс (ДПС) в ЕП, който защитава проевропейската позиция в дебата. (© European Parliament - Audiovisual Unit)

Евродепутатът  Илхан Кючюк отговори на въпросите на Европа Дневник относно Споразумението за асоцииране между Молдова и ЕС във връзка с играта „Стани евродепутат“, където читателите гласуваха успоредно с евродепутатите „За“, „Против“ или „Въздържал се“ ратифицирането на договора.

Илхан Кючюк е член на Европейския парламент от май 2014  от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), избран от Движението за права и свободи. Той е член на Комисията по външни работи (AFET) и заместващ член в Комисията по култура и образование (CULT). Участва и в Делегацията за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, както и в Делегацията за връзки със Съединените американски щати.

Беше ли подписано и одобрено Споразумението в подходящия момент – има ли конкретно послание, което е отправено към Москва с тези стъпки?

Това споразумение е част от един отговорен процес за сътрудничество, започнал преди десетина години с инициирането на Плана за действие ЕС-Молдова. Без съмнение Молдова е част от европейската история и култура. Съгласно член 49 от Договора за функциониране на ЕС, Молдова – както всяка друга европейска държава – има европейска перспектива и може да кандидатства за членство в Съюза, при условие, че спазва принципите на демокрацията, зачита основните свободи, правата на човека, правата на малцинствата и гарантира спазването на принципите на правовата държава.

И тук е редно да се вгледаме в добрите практики и възможности на Молдова.

През годините бе извървян дълъг и труден път, а днес вече откриваме много добре разработени и прилагани политически и социално-икономически реформи, които логично доведоха до ратифицирането на споразумението от страна на Европейския парламент.

Прилагането на Споразумението ще има незабавен икономически и социален ефект върху Молдова и нейните жители. Комуникацията с останалите страни ще допринесе за въвеждането на един нов модел на реализация, включително на младите хора. И като част от стратегията за единна Европа ще направи и тази част континента по-стабилна. Това е и крайната цел на Източното партньорство и е в интерес на всички, но за съжаление, не всички споделят това виждане. Европейският парламент и европейските лидери нееднократно заявиха, че процесът на асоцииране не е заплаха за политическия и икономически интерес на Русия и е наистина жалко, че Кремъл не желае да приеме този акт като такъв.

Какви са следващите стъпки за подсилване и гарантиране на партньорството между ЕС и Молдова?

Освен че е краят на един десетгодишен цикъл, ратифицирането на Споразумението е и началото на друг – с него ние отваряме широко и европейските врати за Молдова и нейните хора, като изцяло подкрепяме безвизовия режим. То подчертава, че както Молдова, така и ЕС, следва да бъдат ангажирани в прилагането на програмата и че приоритетите, определени в нея, следва да получат подходяща техническа и финансова подкрепа.

В каква посока ще се развие нашето партньорство от тук нататък до голяма степен зависи и от волята на молдовците, на които много скоро им предстоят изключително важни избори. Европейските институции разполагат с инструменти и внимателно ще се отнесат към изборите. Научихме, че Европейският парламент призова молдовските власти да гарантират свободен изборен процес, който ще протече в съответствие с най-високите европейски стандарти. Ще си позволя да цитирам моя колега от АЛДЕ Петрас Аущревичюс, докладчик по Споразумението: „Всяко правителство се нуждае от доверието и подкрепата на собствения си народ. Всички се надяваме, че изборът на молдовските граждани ще бъде този, който води до по-нататъшното изграждане на свободно общество и пазарна икономика.“

Трябва ли ЕС да предприеме допълнителни мерки, за да гарантира сигурността и териториалния интегритет и в Молдова?

Имайки предвид продължаващата криза в Украйна и продължаващите преговори с Русия, ние сме загрижени за сигурността в региона. Само по себе си Споразумението цели разширяване на търговските обмени и увеличаване на политическата стабилност, подпомагане в борбата с корупцията, насърчаване на независима съдебна система, укрепване на свободата на медиите и защита на всички малцинства, но гарант за териториалната цялост на Молдова са самите хора там. За съжаление, двадесет и пет години след падането на Берлинската стена в Европа, все още има райони с напрежение и трябва да се стремим със силата на диалога да намалим страха от нови геополитически разделителни линии на европейския континент.

А ако желаем Европейския съюз да бъде наистина глобален актьор и да гарантира териториалната цялост на своите партньори, трябва да заложим като приоритет работата по прилагането Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на Европейския съюз.

Какъв ефект ще има категорично „Не“ на Приднестровието върху европейската интеграция на страната и какво е значението му за ЕС?

Неслучайно в самия доклад се отбелязва необходимостта да се гарантира, че Приднестровието, като неразделна част от Молдова, попада в обхвата и последиците на споразумението и беше призовано Кишинев и Тираспол да продължат да се ангажират конструктивно с цел намиране на ефективно разрешение на конфликта и предприемане на конкретни стъпки за подобряване на живота на населението на региона. Разбира се, Европейският съюз може да играе по-голяма роля и всички очакваме върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията Федерика Могерини активно да се стреми към подобрен процес за разрешаване на този конфликт, тъй като така наречената рамка за преговори „5+2“ досега не даде особен резултат.

 

* Интервюто е публикувано в dnevnik.bg

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски