Свободата на изразяване на мнение в Казахстан
март 10, 2016
Вън или в ЕС – двете гледни точки за бъдещето на Великобритания
април 2, 2016

Илхан Кючюк в Кипър: Създаването на нова икономическа стратегия изисква ясното дефиниране на силните и слабите страни на ЕС

Според Илхан Кючюк ЕС трябва да подобри изпълнението на „Европа 2020“

18 март 2016 г. „Европейският съюз се нуждае от нова дългосрочна икономическа стратегия, включваща политики с ясни приоритети, за да продължи да бъде конкурентоспособен на глобално ниво“. Това заяви евродепутатът и вицепрезидент на АЛДЕ Илхан Кючюк в рамките на кръгла маса „Ралф Дарендорф“ на тема „Към нова икономическа стратегия за ЕС и Кипър“, която се проведе на 17 март в кипърската столица Никозия.

По думите на Кючюк една такава стратегия ще насочи Евросъюза не само към това, което трябва да прави, но и ще открои нещата, от които трябва да се въздържа, за да постигне икономическо развитие.
По време на дискусията, организирана от Европейския либерален форум със съдействието на Европейския парламент, бяха обсъдени икономическите перспективи пред Кипър и ЕС в контекста на скорошната криза в Еврозоната.
Илхан Кючюк припомни, че Еврокомисията поставя специален акцент на факта, че икономическо развитие може да бъде постигнато ако държавите членки работят ефективно както помежду си, така и с европейските институции. И най-важното – ако се придържат към целите на стратегията „Европа 2020“.

Според Илхан Кючюк стратегическите цели и приоритети на „Европа 2020“ са изключително значими в контекста на настоящите и бъдещи предизвикателства. „При все това обаче, необходимо е да усъвършенстваме изпълнението на стратегията“, коментира Илхан Кючюк. „Именно затова призовавам не толкова към създаването на нова стратегия, а по-скоро към преглед и реално прилагане на настоящата такава. Според мен заинтересованите страни трябва да бъдат максимално въвлечени в този процес, а водещите инициативи – да бъдат още по-видими. Трябва да постигнем целите на „Европа 2020“ по отношение на безработицата, образованието и намаляването на бедността, преди да преминем нататък. Ако успеем да осъзнаем ясно силните си страни и да превентираме слабостите, които спират икономическото ни развитие, ще бъде много по-лесно да определим бъдещата икономическа стратегия на ЕС“, добави още той.

В рамките на посещението си в Кипър евродепутатът и вицепрезидент на АЛДЕ посети както северната, така и южната част на страната. Кючюк подчерта за пореден път, че подкрепя обединението на двете части на Кипър, както и че Европейският съюз трябва да насърчи процеса. По думите му в това отношение обаче водещата роля е на политиците и гражданите на Острова.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски