Инициативата за младежка заетост (разискване)
май 20, 2015
Доклад за напредъка на Турция през 2014 г. (разискване)
май 20, 2015

Положението в бившата югославска република Македония (разискване)

Благодаря, г-н Председател,

Уважаеми колеги,

Проблемът в Македония не е проблем само на държавата Македония. Това е проблем на Балканите, а не на последно място и на самия Европейски съюз. Дългогодишната принудителна изолация на Македония е една от основните причини за сегашната й криза.

Не бива да абсолютизираме критерия страните предварително да са решили всички свои двустранни въпроси. Абсолютизирането означава да кажем на всички балкански страни, че членството им в ЕС е невъзможно. Затова, г-н Председател, искам да кажа, че на Балканите има теми, които могат да бъдат решени не преди, а със самото членство в ЕС.

Интегрирането на Западните Балкани не е заради техните политически елити, не е дори заради техните министър-председатели, а заради гражданските общества на тези млади демокрации.

ЕС не трябва да оставя Западните Балкани да стоят в привидно неутралното поле между Изтока и Запада. Завършвайки, но не и на последно място, интеграцията на Западните Балкани е най-надеждната превенция срещу радикализацията на тези млади общества.

Именно затова ние, българските либерали, ще подготвим среща през месец септември на лидерите на либералните партии от ЮИЕ, на която да обсъдим нова интеграционна стратегия на всички страни от региона.

Благодаря за вниманието!

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски