Бюрократични пречки пред участието в програма „Еразъм +“
януари 27, 2015
Отношенията между ЕС и Армения след одобряването на арменското членство в Евразийския икономически съюз
януари 28, 2015

Илхан Кючюк постави въпроса за недостига на квалифицирани кадри в сферата на ИКТ

В рамките на среща с цел обмяна на мнения в Комисията по Култура и образование с Гюнтер Йотингер, член на Комисията, отговарящ за въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, евродепутатът от АЛДЕ / ДПС Илхан Кючюк засегна въпроса, свързан с огромния брой незаети работни места в сферата на информационните и комуникационните технологии. По думите на Илхан Кючюк именно те могат до доведат до поставянето на Европа в опасност от загуба на конкурентоспособност и забавяне на иновациите, което ще повлияе негативно на цялата европейска икономика.

„Ръстът на работна сила в тази сфера, за периода 2000-2012, е крайно незадоволителен в сравнение с бързо растящата нужда от на квалифицирани работници в сферата на информационните и комуникационните технологии“, коментира по време на срещата с комисар Йотингер българският евродепутат.

„Този проблем е известен от години. Още през 2011-2012г.  Комисията прогнозираше свръх недостиг на работна ръка, в тази сфера, за 2015г. Статистически данни, предоставени от Комисията, сочеха недостиг на квалифицирана работна ръка в сферата на информационните и комуникационните технологии, възлизащ на 700 000“.

Илхан Кючюк припомни, че Комисията предприе различни действия за справяне с този проблем, сред които беше и създаването на „Широка коалиция за умения и работни места в областта на ИКТ“.

„За съжаление все още има несъответствие между наличните работни места и предлагането на подходящи професионални умения в тази област“, констатира Илхан Кючюк и отправи следните въпроси:

  1. Планира ли Комисията да разшири обхвата на прилаганите мерки?
  1. Какви по-нататъшни мерки ще предприеме Комисията, за да се справи с преодоляване на недостига на квалифицирана работна ръка в областта на ИКТ?