Състояние на отношенията между ЕС и Русия (A8-0162/2015 – Gabrielius Landsbergis)
юни 10, 2015
Сирия: положението в Палмира и случаят на Мазен Даруиш
юни 11, 2015

Илхан Кючюк пред в-к „Стандарт“: ТПТИ може да се окаже ключът към пълна визова либерализация

От Биляна Веселинова 

ТПТИ е ключ към визите за САЩ – Интервюта – Стандарт Нюз

Илхан Кючюк,

евродепутат ДПС/АЛДЕ

– Г-н Кючюк, в Европарламента предстои гласуване на резолюция по широко дебатираното търговско споразумение между ЕС и САЩ. Каква е позицията на либералите?

– Групата на АЛДЕ в Европейския парламент подкрепя идеята за засилване на сътрудничеството между ЕС и САЩ чрез търговско споразумение. Икономиките на ЕС и САЩ са най-отворените и демократичните в света и ние споделяме много общи ценности. Освен това ТПТИ може да послужи като модел за високи стандарти и за други бързо развиващи се икономики като Китай или държавите от Персийския залив. Тези държави се нуждаят от подобрени стандарти в опазването на околната среда, правата на потребителите, трудовите права или хуманното отношение към животните. Например, през 2013 г. ЕС премахна над 2000 продукта от своите пазари, защото те бяха опасни за европейския потребител. 65% от тези стоки бяха от Китай и ние трябва да използваме ТПТИ, за да останем тези, които определят стандартите.
– Противниците на ТПТИ ясно поставиха като проблем и липсата на прозрачност при воденето на преговорите – така ли е?

– Прозрачността при воденето на преговорите е сред основните оръжия на противниците на ТПТИ. До момента търговските преговори винаги са се водили при закрита врата, но под натиска на Европарламента те са по-прозрачни от всякога. Много от документите са достъпни онлайн, всички заинтересовани страни са включени, но въпреки това ние искаме да видим повече. Искаме повече прозрачност от страна на американците, повече публични дебати и повече открити за широката общественост срещи. Трябва да си дадем ясна сметка, че не всички компоненти по споразумението могат да се водят пред камера, защото ТПТИ осен икономически инструмент е и проект със силно геополитическо измерение.

– Коя позиция според вас преобладава към днешна дата в държавите членки – за подкрепа или отхвърляне?

– Сега не е времето да се каже „Да“ или „Не“ на ТПТИ. Не е налице окончателен текст, а и преговорите продължават. Към този момент трябва да се концентрираме върху въпроса за типа споразумение, което искаме, и как да насочим преговарящите в тази посока. Искаме решение, което да е в интерес на гражданите на ЕС и което ще затвърди нашите позиции в световен мащаб. Що се касае до България, не трябва да забравяме, че ТПТИ може да се окаже ключът към пълна визова либерализация между ЕС и САЩ, тема, по която работя от началото на мандата.
– Има ли според вас опасност от неконтролируем внос на продукция от САЩ?

– Въпреки че ТПТИ може да донесе както икономически, така и геополитически ползи, ние не сме за сключване на споразумението на всяка цена. Свободните търговски споразумения не би трябвало да водят до намаляване на стандартите и заобикаляне на регулациите. Европарламентът ясно заявява това в своята резолюция, която се гласува този четвъртък, и настоява ЕС и САЩ да се борят срещу корупцията и измамите. За щастие всички основни фигури в преговорите, президентът Обама, комисарят Малстрьом, главните преговарящи и Съветът заемат идентична на Европейския парламент позиция. В момента, в който имаме окончателния текст по ТПТИ, ЕП ще е проследил целия процес по преговорите и ще има възможност да приеме или отхвърли споразумението.
– Може ли малки и средни европейски предприятия да пробият на американските пазари, или споразумението ще работи само за големите корпорации?

– Въпреки че икономиката на САЩ е с профил на много либерална, все пак съществуват бариери пред достъпа до американския пазар за много европейски компании. Такива примери са трудният достъп на европейски компании до обществени поръчки, невъзможността на европейските въздушни и транспортни компании да оперират в САЩ, по-високите данъци за европейските пивоварни при реализация на тяхната продукция зад океана и тромавите решения на регулаторните институции за вноса на нови продукти в страната (понякога минават години). Това са само няколко примера, които могат да бъдат преодолени с реализирането на ТПТИ. Особено важно е да се отдели и специално внимание на малкия и среден бизнес, които са движещата сила на европейската икономика. Малките компании не разполагат със средствата или инструментариума, за да си пропроправят път към чуждите пазари, но ТПТИ ще ги улесни да достигнат до повече инвестиции и бизнес партньори в САЩ. Малкият и среден бизнес е също така много добре интегриран във веригата на услугите на големите компании, така че печалбите на големите ще доведат и до печалби и на малките предприятия.

* Интервюто е публикувано във в-к „Стандарт“