Илхан Кючюк в Северна Македония месец преди решаващия Евросъвет
март 22, 2020
Илхан Кючюк: Брюксел взе предвид исканията на Франция за Северна Македония
март 22, 2020

Интервю с Илхан Кючюк

Посетихте Подгорица преди 3 седмици за конференция, посветена на либералния подход към процеса на разширяване на ЕС. Бихте ли ни разказали повече за това? Какъв е либералният подход към този процес?

– Посетих Подгорица за годишната конференция на Либералната мрежа на Югоизточна Европа (LIBSEEN), чиито членове са либерални партии от региона. Събитието премина под наслов: „Либерален подход към политиката на разширяване на ЕС“ и ни предостави възможност да препотвърдим визията си за Западните Балкани. А именно, ние силно подкрепяме разширяването и засилената ангажираност със страните от Западните Балкани и тяхната перспектива за членство в Европейския съюз. Според нас този процес трябва да се различава от предходния, като има силно политическо измерение и много по-малко бюрократични елементи.

Има ли място за страните от Западните Балкани в ЕС?

– Европейските нива на просперитет и сигурност могат да бъдат свързани с процеса на интеграция. Постигането на мир, демокрация, спазване на правата на човека и върховенството на закона в региона на Западните Балкани като част от силен и реформиран ЕС е основен приоритет за либералите в Европа. Нуждаем се от Западните Балкани, не по-малко, отколкото Западните Балкани имат нужда от нас (ЕС). Това е и целта на новата методология, представена от Комисията през изминалия месец – да рестартира процеса на присъединяване с по-ясни резултати и осезаеми ползи и с крайна цел – всички страни от Западните Балкани да се присъединят към ЕС.

Кои смятате за основните предизвикателства (или пречки) пред тези страни?

– Като гражданин на държава, преминала през преговорите за присъединяване не толкова отдавна, но и като евродепутат, с поглед върху целия регион, знам, че всички страни са изправени пред идентични предизвикателства. Съдебната реформа, върховенството на закона и борбата с корупцията са препъни-камъка за страните-кандидатки. Предвид военните конфликти и страданията на Западните Балкани в близкото минало, считам, че преодоляването на различията и установяването на добросъседски отношения също ще бъде сериозно предизвикателство за страните от региона по пътя им към ЕС. Затова моята политическа група в ЕП призова за назначаването на специален пратеник на ЕС за Западните Балкани, който да работи под ръководството на Върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и на Комисаря по политиката за съседство и разширяване. Такъв пратеник ще съсредоточи усилията върху разрешаване на тлеещите конфликти в региона, което ще улесни процеса на интеграция.

Ясно е, че и страните от Западните Балкани не са имунизирани срещу крайно-дясната политика. Какъв трябва да бъде либералният отговор?

– Хората трябва да помнят колко крехки са демокрациите на Западните Балкани и колко лесно можем да се напъхаме в прегръдката на популизма и национализма и да се отклоним от нормалното си развитие. Например овластяването на крайно-леви и крайно-десни партии в Европейския съюз и липсата на ефективност в действията на европейските институции по отношение на разширяването породиха негативни настроения в редица държави-членки. Истината е, че е много трудно да се постигне политически компромис, но това е особено необходимо, когато целта е членство в ЕС. Присъединяването към ЕС трябва да бъде национална кауза, а не намерение на една или друга политическа партия. За постигането на тази цел е необходимо  политиците и гражданско общество да оставят различията си настрани и да се съсредоточат върху общата кауза.

Каква ще бъде ролята на ALDE в региона?

– Вярваме, че трябва да направим процеса на присъединяване по-ефективен, но и либералното сътрудничество в региона на Западните Балкани е жизненоважно. Партия ALDE, политическа група „Обнови Европа“ в ЕП и регионална ни мрежа LIBSEEN са основните играчи и участници, които свързват представители на либералните партии и либерлални национални правителства в региона с колегите им в други части на Европа. В резултат на нашата работа Западните Балкани днес са начело на дневния ред на Европейската комисия. Работим в тази посока, защото сме наясно, че ако проевропейските реформистки демократи в региона не бъдат подкрепени от ЕС, Западните Балкани ще бъдат изложени на риск да се превърнат в нелиберални демокрации и да се отклонят от перспективата си за членство в ЕС.

Каква би била ролята на Либералната партия в Черна гора в този процес?

Либералната партия в Черна гора винаги е следвала прозрачна и последователна политика на разширяване и членство в НАТО и ЕС. Тя за нас е гарант за демокрацията и либералните ценности в страната и затова се радва на непоколебимата подкрепа на всички либерали в Европа.

Наскоро беше предложена нова методология за разширяване и Черна гора е изправена пред избора между старата и новата. Коя според вас трябва да прилагаме?

Черна гора показа силна евроатлантическа ориентация и успешно се справя с процеса на преговори от няколко години. Днес страната е уважаван член на НАТО. Имате всички предпоставки за успешно завършване на процеса на преговори, независимо дали спазвате старата или изберете новата методология. Според мен новата методология ще осигури по-интензивен диалог с Европейската комисия и Съвета.

Кои са основните предизвикателства пред ЕС днес?

– Европейският съюз трябва да се справи с две основни предизвикателства през следващите години – интеграция и разширяване. Ще търсим решение на въпроса за интеграцията, който предизвика дълбоко разделение по различни теми в Съюза и доколко той трябва да се задълбочи, особено в контекста на Брекзит. За първи път в общата ни история имаме държава, която излиза от ЕС и това е голяма загуба за всички нас, което поставя основния въпрос: Как да продължим напред заедно? До голяма степен Европа е изправена пред истински тест при отговора на този въпрос. Разширяващата се пандемия на коронавирус подлага всички нас и на сериозно изпитание, за да се справим с него се нуждаем от единен общоевропейски подход, тъй като никоя държава не е в състояние да го преодолее сама. Ако успеем да разрешим това предизвикателство заедно, ЕС ще може да намери решения на всички въпроси, които вълнуват нашето общество.

Смятате ли, че новата Европейска комисия има капацитета да обнови Европа като я превърне в глобален икономически център и конкурент на САЩ, Китай, Индия и други глобални икономики?

– Ако ЕС наистина иска да бъде икономическа сила и глобален играч, той трябва да провежда последователна и дългосрочна външна политика, основана на общия интерес, включително в Западните Балкани. Глобалната ситуация е динамична и геополитическия пъзел се променя всеки ден. От нас се изисква не само да се адаптираме бързо, но и да говорим с един глас. Г-жа фон дер Лайен вече заяви желанието си да ръководи Европейска комисия, способна да адаптира ЕС към променящия се свят, но способна също и така и да прокара нашите идеи, така че те да работят в глобален мащаб. Всички ние, държавните правителства и политиците, трябва да подкрепим този амбициозен план, защото само тогава ще можем да реагираме по подходящ начин на другите световни играчи.

Къде виждате ролята на младите хора във всички тези процеси, за които говорихме?

– Младите хора трябва да бъдат двигателя на промяната, която искат да видят в обществата си. Политика се прави с ясен хоризонт за поне 15-20 години напред. Проактивната част на обществото играе съществена роля във всеки процес на преговори.

Смятате ли, че те имат достатъчно пространство за участие в процеса на вземане на решения?

Неведнъж съм отговарял на този въпрос. Участието или неучастието е въпрос на личен избор. В политиката, както и в живота, нищо не се дава безплатно. Всеки ден е нова битка. В 21-ви век това означава да сте подготвени и готови да се променяте.

Какво би било вашето послание към младите хора?

Промяната зависи изцяло от вас. Но тя няма да дойде от само себе си, като просто си седим на бара и гледаме телевизия. Повече от всякога светът се нуждае от силна колективна енергия.