Евродепутатът Илхан Кючюк е част от официална делегация на Европейския парламент в Анкара
март 22, 2020
Илхан Кючюк в Северна Македония месец преди решаващия Евросъвет
март 22, 2020

Как да осигурим европейско бъдеще за Западните Балкани

Автори

Илхан Кючюк, член на ЕП, Обнови Европа/ДПС

Натали Лоазо, член на ЕП, Обнови Европа/Република „Напред“

Напредъкът в областта на мира, демокрацията, зачитането на правата на човека и върховенството на закона в Западните Балкани и бъдещето на страните от региона в един силен и реформиран Европейски съюз са от решаващо значение за бъдещето на нашия континент и на всички негови граждани.

След присъединяването на Хърватия през юли 2013 година обаче процесът на разширяване е нарушен поради затруднения, напредъкът на реформите продължава да е бавен и неравномерен, като понякога в него настъпват съществени обрати. В същото време появата на нелиберални демокрации в Европейския съюз и липсата на ефикасност в действията на институциите на ЕС за преодоляване на тези отстъпления подхранват неохота спрямо по-нататъшното разширяване и поставят въпроси относно устойчивостта на предприетите реформи преди присъединяването към Съюза.

Ние сме дълбоко убедени, че разширяването на ЕС към Западните Балкани трябва да следва пътя на успешната реализация. Ние обаче също така дълбоко вярваме, че за целта не може да се разчита на обичайната практика. В контекста на отстъпления от демократичното развитие в региона и разделение в общественото мнение по въпроса за разширяването на ЕС, сега когато нашият Съюз стана по-малък в резултат от Брекзит и полага усилия да съгласува следващата Многогодишна финансова рамка, предизвикателствата при разширяването на Съюза могат да се преодолеят единствено чрез поемането на политически ангажимент и наблюдение за спазването му, а не със способите на бюрократичната рутина. Освен това реформите в ЕС трябва да се осъществяват ръка за ръка с процеса на разширяване, тъй като ни е нужен Съюз с по-дълбока и по-широка структура.

С оглед на това Европейската комисия предприе правилното действие, като представи нова методология за присъединяване, която да осигури така необходимото за процеса доверие. Няма съмнение, че гражданите и обществата в страните кандидатки би трябвало да бъдат по-силно обвързани с процеса, както и да се възползват от него. Един от начините за постигане на тази цел е последователните действия с оглед на пълноправното членство в ЕС да бъдат съпроводени с постепенното навлизане на европейски програми и постепенното предоставяне на финансиране от европейските структурни фондове. По-големият обем финансови средства не означава повече разходи; това означава инвестиция в стабилност и в бъдещето.

Ясно е също така, че процесът на присъединяване трябва да бъде поетапен и да се основава на ясни и разбираеми задължителни цели за всеки етап. Всеки етап ще надгражда постигнатия напредък, но ще бъде и обратим в случай на неизпълнени ангажименти или съществени политически размествания в страните кандидатки. Ние силно подкрепяме това, върховенството на закона и основните права да бъдат приоритет през целия процес, както и  да се постави акцент върху спазването на решенията на международните трибунали. Това са основни ценности на нашия Съюз, както и безспорна добавена стойност за всички народи на страните кандидатки.

Процесът, който описваме, е с подчертано политическо естество и с много по-малко бюрократични елементи, отколкото предишния. В него са заложени обозрими ползи за гражданите на страните кандидатки, които ще произтекат от включването в секторни политики на ранен етап. Ето защо е необходимо в демократичния мониторинг на този процес да се чува редовно гласът както на Съвета, така и на Европейския парламент.

Нека обаче да погледнем реалността – досега процесът на разширяване не съумя да отрази ефективно общественото мнение нито в Западните Балкани, нито в Европейския съюз. Неотложна е необходимостта от по-добра стратегическа комуникация и по-висока степен на политическа ангажираност. На гражданите в Западните Балкани следва да се обясни, че целта на реформите е да послужат на техните интереси, а не да угодят на Европейския съюз. Европейските граждани следва да бъдат убедени, че завършването на обединението на континента е по-безопасен и по-полезен подход, отколкото поддържането на неразумно статукво.

Ние в Обнови Европа гледаме сериозно на разширяването и силно вярваме в европейската перспектива за Западните Балкани. Ние искаме процесът не само да започне, но и да бъде успешен. Убедени сме, че са нужни реформи и че те са възможни. Убедени сме, че гражданите на страните от Западните Балкани заслужават върховенство на закона, функциониращи държавни институции, основана на заслуги държавна администрация и стабилни икономически политики също толкова, колкото и европейските граждани. Не сме готови да договаряме сделки за въжделенията на народите на страните кандидатки, тъй като вярваме в Съюз, в който никой не бива изоставен.

Като имаме предвид страданията от военните конфликти, които Западните Балкани преживяха  в недалечното минало, призоваваме също така за назначаването на Специален пратеник на ЕС за Западните Балкани с двойна функция. Като работи под ръководството на Върховния представител и Комисаря по разширяването и политиката на съседство, този пратеник ще може да съсредоточи усилията си върху решаването на тлеещи конфликти в региона.

Призоваваме също така новата методология за присъединяване да бъде одобрена от Съвета и да стане база за своевременно подновяване на процеса във връзка със Срещата на върха за Западните Балкани в Загреб, както и за започване на преговори със Северна Македония и Албания.

Страните от Западните Балкани принадлежат географски, исторически, както и културно към Европа. Ние трябва заедно да засилим усилията си, за да може те да се присъединят към Съюза в икономически и политически план. ЕС ще бъде по-сигурен и по-силен икономически, след като регионът заема своето място в Съюза – печеливш сценарий и за двете страни със стабилни и икономически развиващи се Западни Балкани и с по-силен Европейски съюз.