Илхан Кючюк за Еuropost: Спешно трябва да се постигне споразумение за собствените ресурси на Съюза
юли 10, 2020
Делегацията на ДПС в Европейския парламент подкрепи исканията за по-амбициозен бюджет на ЕС и обвързването му с върховенството на закона
юли 23, 2020

Кючюк: Очаквам стабилно мнозинство в Северна Македония

„Приветстваме безпроблемното и безпристрастно провеждане на основани на състезателно начало избори, организирани в трудните обстоятелства, свързани с COVID-19. Значителната избирателна активност, въпреки пандемията, показва висока степен на гражданска ангажираност за решаване на бъдещето на страната.“

Това заяви, след общите избори в Северна Македония на 15 юли, постоянният докладчик на Европейския парламент по въпросите на Северна Македония – Илхан Кючюк (Renew, България). С председателя на делегацията на Европейския парламент в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Северна Македония – Андреас Шидер (С&Д, Австрия), те коментираха още:

„Очаква се бъдещите Парламент и правителство да играят ключова роля за постигането на консенсус и за напредък в процеса на реформите. Очакваме формиране на солидно и стабилно мнозинство,  което може да поеме политическа отговорност за европейското бъдеще на страната. Такава коалиция следва да се обедини около един силен и приобщаващ реформаторски консенсус и междуетническо сътрудничество. От съществено значение е след създаването на управляващи органи, парламентарното мнозинство и опозицията, да работят съвместно за бъдещето на страната. Сега повече от всякога, консенсусът по програмата на ЕС, основан на приобщаващия обществен диалог, ще играе ключова роля. Ето защо насърчаваме новото правителство да продължи, проевропейския и ориентиран към реформи, курс от последните години.

Двамата призоваха държавите членки на ЕС бързо да постигнат съгласие по рамката за преговори, която да бъде последвана от насрочването на първата междуправителствена конференция. Тя ще даде тласък на преговорите за присъединяване, още тази година. Преговорите за присъединяване ще бъдат допълнителна движеща сила за укрепване на принципите на правовата държава в основни области като: правата на човека, свободата на медиите и борбата с корупцията.

Европейският парламент е поел ангажимент да продължи работата със Събранието на Северна Македония(парламента), като се основава на предходните заседания на диалога по инициативата „Жан Моне“, както и с правителството, което следва да покаже трайната си ангажираност с реформите в областта на принципите на правовата държава и ефективно да се справя с икономическите, социалните, здравните и екологичните предизвикателства.

„Призоваваме властите да вземат под внимание предварителните заключения относно изборния процес, направени от специална мисия за оценка на изборите на Бюрото на ОССЕ за демократични институции и права на човека (БДИПЧ), и очакват навременно изпълнение на препоръките от предстоящия окончателен доклад, които се очакват в началото на есента“, коментираха още те.

Предсрочните общи избори в Северна Македония първоначално бяха планирани за 12 април, но след това бяха отложени поради кризата, предизвикана от COVID-19.

Северна Македония подаде заявлението си за членство през 2004 г. и стана кандидат за присъединяване към ЕС през 2005 г. Съветът взе решение за започване на преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония на 25 март 2020 г. , след предложенията на Комисията относно преразгледаната методология за разширяване.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски