Честит Ден на Европа!
май 9, 2015
Евродепутатът Илхан Кючюк дава думата на гражданите – отправя техните въпроси към Европейската комисия и Европейския съвет веднъж месечно
май 10, 2015

Либерални възможности пред европейския кръстопът

От Илхан Кючюк, евродепутат от АЛДЕ/ДПС

В условията на чести кризи успехът идва с познанието на смелите граждани

На 9 май Старият континент за пореден път отбелязва своя Ден – Деня на свободна и демократична Европа. За постигането на този идеал са полагани неимоверно много усилия – и от граждани, и от правителства, и от държави, и от политически партии. България извървя специфичен национален път към европейското си членство. За мнозина като най-разпознаваема дата в европейската интеграционна перспектива ще остане 1 януари 2007 г. На този ден пълноправното членство на България в ЕС стана реалност, но кога започна този процес и кой го започна?

Спомняте ли си Майските събития от 1989 г., които станаха кулминация на борбата на българските мюсюлмани в името на техния майчин език, име и граждански права? Както и да се чете най-новата ни история, със сигурност битката за граждански права и свободи навремето се превърна в първата стъпка напред към европейското бъдеще на България и към общата ни мечта за равноправие, толерантност и към модерни граждански и човешки права. Европейският идеал и мечтата на българите да заживеят в ново, демократично и мултикултурно общество станаха рождената люлка на ДПС, което пое по своя политически път с ориентирите, ценностите и идеалите за Обединена Европа.

Председателят на ДПС Лютви Местан неведнъж е подчертавал, че ДПС е партия, която функционално се реализира поне на четири равнища. Първото сред тях е онова национално равнище, което залегна в основата на разбирането за българския етнически модел и се превърна в основен гарант за мирния характер на прехода от тоталитаризъм към демокрация.
Второто равнище – това е равнището на политическите идеи. Там ДПС стана изразител и основен носител на либерализма, което позволи на партията два пъти в най-новата ни история да бъде конституционен мандатоносител за съставяне на правителства, а други два пъти да се включва като коалиционен партньор от позицията на либерален център. Противно на твърденията, че ДПС е партия на самоцелния властови стремеж, е необходимо да припомня, че тъкмо от позициите на либерална партия, изповядваща съвременни демократични ценности, ДПС бе формацията, която преди последните парламентарни избори зададе ясно формулираната цел да бъде осигурен плавен преход към политическа стабилност. Тук се коренят и основна част от аргументите за осигуряването на стратегическа подкрепа за евроатлантически решения и възможности за превръщането им в реформи. Възможности, които стоят пред настоящото правителство. Трето равнище, на което партия като ДПС получава функционална реализация и може да играе ключова роля, е регионалното равнище на политически взаимоотношения в ЮИЕ. Българският етнически модел, който послужи като интеграционна основа за страната ни при реализирането на мирния политически преход, има своята качествена стойност и възможност за опредметяване и на регионално равнище. Популяризирането на българския етнически модел като политико-исторически феномен, предотвратил гражданска война в България в името на толерантността и мултикултурната демокрация в рамките на ЮИЕ, има и едно друго, съвсем актуално звучене и съдържание. Българският етнически модел всъщност означава мултикултурен етнически модел в рамките на националната държава. Пренесен и популяризиран като актуална възможност сред страните от ЮИЕ, този български феномен може да стане естествена съвременна платформа за модерна европеизация и интеграционни политики в региона.

Както вече отбелязах, ДПС има като измерение за политическо действие и още едно – четвърто равнище. Това е равнището на нашето представителство в ЕП и на част от електоралния масив, който осигурява нашето представителство. Като защитник и изразител на правата и интересите на гражданите, включително и на малцинствата, ДПС е основният глас на стратегическите малцинства в Европа.

9 май е повод не само да се върнем към смисъла от Обединена Европа, но и за нас, като либерали, да потърсим нови форми на партньорство и реализиране на общи инициативи. Тепърва ДПС ще се опита да превърне либералните идеи на България в устойчиво и все по-широко идейно пространство както в ЮИЕ, така и в ЕС. Именно затова предложихме и нова концепция за разширяване. Ние отдавна сме разбрали, че в условията на чести кризи и кръстопътни времена успехът и добрите решения идват с познанието на смелите граждани, на мечтателите. На онези, които знаят как да превърнат мечтите си в реалност, и на свободните по дух хора. Нека бъдем свободни граждани на Европа!

* Материалът е публикуван във в-к „Стандарт“ на 09.05.2015 г. В онлайн изданието е достъпен тук