Финансови съкращения в областта на културата в Европа
декември 5, 2014
Евродепутатът Илхан Кючюк иска премахване на визите за САЩ
декември 8, 2014

Мерки срещу липсата на визова реципрочност между България и САЩ

На 10 октомври 2014 г. Комисията публикува своя годишен доклад за оценка на липсата на реципрочност с някои трети държави в областта на визовата политика. Докладът очертава текущото състояние на тристранните дискусии за визова либерализация, но не дава ясни индикации за това какви конкретни действия ще предприеме Комисията за справяне с липсата на визова реципрочност между България и САЩ. Процентът на отказ на виза за САЩ през 2013 г. възлиза на 19,9% за български граждани.

– Как Комисията възнамерява да процедира спрямо настоящото нарушение на принципа на равно третиране на гражданите на ЕС, видно от липсата на визова реципрочност за българи, румънци, кипърци, поляци и хървати, които желаят да пътуват до САЩ?

– Планира ли Комисията да поиска пълно освобождаване от виза за САЩ на 28-те страни-членки на ЕС като част от преговорите за евентуалното споразумение за Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (TTIP)?

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски