Евродепутатът Илхан Кючюк откри информационен офис във Видин
юли 24, 2017
На нови детски площадки ще се радват децата в селата Черна могила и Рожден
септември 17, 2017

Младежко ДПС прекрати членството си в Националния младежки форум

ДО
Г-ЖА ИЛИНА МУТАФЧИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ
 КОПИЕ ДО
УПР
AВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ

София, 11 септември 2017 г.

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО МУТАФЧИЕВА,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНOВЕ НА УС,

С настоящото писмо бихме желали да изразим позицията на Младежко ДПС относно приемането на НМК на ВМРО за организация член на Националния младежки форум. Тя е изцяло породена от характера на техните ксенофобски прояви, а не се дължи на персонално отношение.

През 2009 г. Младежко ДПС припозна идеите на НМФ и се превърна в най-голямата младежка организация учредител на Форума. Нашите над 23 000 членове станаха част от това национално обединение, водени от принципите и ценностите, заложени от първоучредителите – свободна и независима младежка платформа, споделяща високи демократични стандарти.

Днес с огорчение установяваме, че НМФ не споделя тези принципи и ценности. Доказателство за това бе приемането на младежката организация на ВМРО. Организация, която в годишния доклад на Европейска комисия срещу расизма и нетолерантността на Съвета на Европа (ЕКРН) е определена като ултранационалистка и фашистка1. За съжаление, през годините тази констатация на Съвета на Европа се потвърди многократно чрез публичните им изяви и действия, които често са с дискриминационни, националпопулистки и антиевропейски послания. Нещо повече, този език на омразата e неизменна част от тяхната политическа доктрина и неведнъж е бил насочен към цели групи от българското общество.

Младежко ДПС винаги е следвало принципите на демокрацията. Ние ясно съзнаваме, че политиката е изкуство на възможното, което изисква постоянни компромиси. Но за нас компромисите не могат да бъдат за сметка на висши ценности като свобода, равенство и толерантност.

Уважаеми колеги,

На 10 септември имахте избор. Направихте го! Избрахте да споделите ценностите на омразата и крайния национализъм. Изборът е Ваш! Дано сте спокойни със съвестта си. Ние сме спокойни с нашата, защото за пореден път заставаме на страната на демокрацията.

Водено от Вашето решение и нашите принципи, Младежко ДПС реши следното:

  • напуска Национален младежки форум, като държим Младежко ДПС да бъде премахнато от сайта на организацията и от всички видими места като организация учредител;
  • отзовава нашия представител в УС на НМФ г-н Рахим Юмерефенди.

Междувременно Младежко ДПС ще продължи да се бори с всички сили с крайния национализъм, защото вярваме, че той е язвата на съвременното демократично общество. В тази битка с нас са много приятели и партньори, сред които и ЕМФ (Европейски младежки форум), чиито ценности НМФ претендира, че споделя.

Това е нашата камбана за демокрация. Убедени сме, че нейното ехо ще достигне до хиляди млади хора, които вярват в демократичното европейско бъдеще на Република България – Родината на всички ни.

 

С уважение:

Илхан Кючюк

Председател на Младежко ДПС