Евродепутатът от ДПС Илхан Кючюк е сред номинираните в годишните награди за евродепутати
януари 29, 2015
Предложение за резолюция относно хуманитарната криза в Ирак и Сирия, в частност в контекста на „Ислямска държава“
февруари 9, 2015

Насърчаване на повече хора със специални потребности да участват в „Еразъм+“

2 февруари 2015 г.

Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 130 от Правилника за дейността
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

Относно: Насърчаване на повече хора със специални потребности да участват в „Еразъм+“

Участието в програма за мобилност предлага възможности за самостоятелно развитие на младите хора и за преживявания, които биха могли да променят живота им. Това е много важно, особено за групи, застрашени от социална изолация.

За учащите със специални потребности, които желаят да участват в „Еразъм+“, но не биха били в състояние да направят това без допълнителна финансова подкрепа, се предоставя такава подкрепа.

Въпреки това, според статистиката на Комисията за програма „Еразъм“, през учебната 2012—2013 г. само 388 учащи със специални потребности са получили допълнителна субсидия за образователни курсове или стажове в рамките на „Еразъм“. Това представлява едва 0,14% от всички учащи и стажанти, участващи в „Еразъм“. Въпреки че броят се е увеличил в сравнение с предходни години, той все още е изключително нисък.

Какво възнамерява да направи Комисията, освен като предоставя възможност на такива учащи да получат допълнителна финансова подкрепа, за да насърчи повече хора със специални потребности да участват в „Еразъм+“?

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски