Илхан Кючюк постави въпроса за недостига на квалифицирани кадри в сферата на ИКТ
януари 28, 2015
Бъдещи ограничителни мерки на ЕС срещу Русия
януари 28, 2015

Отношенията между ЕС и Армения след одобряването на арменското членство в Евразийския икономически съюз

28 януари 2015 г.

Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 130 от Правилника за дейността
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

Относно: Отношенията между ЕС и Армения след одобряването на арменското членство в Евразийския икономически съюз

На 20 януари 2015 г. Съветът за сътрудничество между ЕС и Република Армения проведе своето 15-о заседание. На това заседание ЕС потвърди непрекъснатата си подкрепа за усилията на Армения за реформи, включително за изпълнението на споразуменията за визови облекчения и за обратно приемане, и насърчи страната да използва по най-добър начин помощта, която получава от ЕС в тази насока. За периода 2014—2017 г. сумата на помощта ще бъде между 140 и 170 милиона евро, като акцентът е поставен върху развитието на частния сектор, публичната администрация и реформата на правосъдната система.

На 2 януари Република Армения стана пълноправен член на Евразийския икономически съюз, който на практика е алтернатива на ЕС.

Счита ли Комисията пълноправното членство на Армения в Евразийския икономически съюз за съвместимо с отношенията на Армения с ЕС?

Как ще гарантира Комисията, че финансовата помощ, предоставена на тази страна в сферата на публичната администрация и сектора на правосъдието, ще бъде ефективно разпределяна?

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски