Изказване в пленарна зала относно Доклад за напредъка на Черна гора за 2014 г.
март 10, 2015
АЛДЕ призова за санкции срещу режима във Венецуела
март 13, 2015

Отношенията между ЕС Лигата на Арабските държави и сътрудничеството в борбата с тероризма

Уважаема г-жо Министър,

Уважаеми колеги,

Днес тероризмът се явява най-голямата заплаха за света. Под неговата угроза са всички граждани, независимо от тяхната етническа и религиозна принадлежност.

Приветствам инициираните дипломатически усилия с Лигата на Арабските държави за действия по комплексен и координиран начин срещу заплахата от тероризъм и екстремистко насилие.

Г-жо Министър, борбата с тероризма трябва да гарантира пълното зачитане на международните стандарти за човешки права. Споделянето на разузнавателна информация с трети страни и създаването на инструменти, които да ограничат финансирането на терористични организации, са от съществено значение. Намирам инициираното предложение за създаване на поста „Аташе по сигурността към делегациите на ЕС“ като възможност за по-добра координация. Друг инструмент е засилването на сътрудничеството в сферата на сигурността в обновената европейската политика за съседство.

Наред със създаването на Европейска стратегия за борба с международния тероризъм е нужно да задълбочим междукултурния и междуетническия диалог. Този диалог трябва да се води както в рамките на Европейския съюз, така и извън него. Дълбоко вярвам, че свободата е гръбнакът на сигурността, а пъстротата и многообразието – основа на всяка свобода.

Благодаря за вниманието!

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски