Евродепутатът Илхан Кючюк представи в Брюксел първите Европейски игри
април 16, 2015
Изказване относно прилагането на Болонския процес
април 28, 2015

Петима ученици от Севлиево спечелиха посещение в Брюксел от конкурс под патронажа на Илхан Кючюк

Севлиево, 24 април 2015 г. – С официална церемония днес приключи 3-месечният конкурс „Светлина и земя”, който се проведе в партньорство с ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“, град Севлиево. Той се проведе под патронажа на евродепутата Илхан Кючюк. В него  участие взеха  45 ученици от 8 до 12 клас на гимназията със своите проекти (макети, модели, експерименти, постери, рисунки и снимки), свързани с темата на конкурса.

Петима от всички участвали бяха определени да получат голямата награда на конкурса, а именно посещение в Европейския парламент. Авторитетно жури сформирано от представители на Училищното настоятелство, преподаватели от Професионалната гимназия и регионалния координатор на Европейски информационен офис във Велико Търново определиха проектите  на Росен Петров, 8а- „От дърво до книга”; Иван Георгиев, 10а- „България –светлина-стопанство”; Христо Маринов, 10 а- „Фотоволтаик”; Беадин Алиев, 10 в- „Вертикално зониране на растителността” и проекта на Християн Иванов, 11 а- „В помощ на растенията”- мини оранжерия.

Конкурсът „Светлина и земя” се организира във връзка с обявяването на 2015 г. за Международна година на светлината и почвите. Той е насочен към природни науки като физика, астрономия, химия, биология и физическа география. С тази инициатива бяха стимулирани участниците да използват придобитата информация при подготовка на разработките си, както и да я трансформират в нови знания. Същевременно те бяха провокирани към постоянно желание за развитие, като крайната цел е младият човек да бъде квалифициран специалист с иновативно мислене и по-висока научна грамотност.