Нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
април 28, 2016
Завръщане към нормалното функциониране на Шенгенското пространство
май 11, 2016

Подготовка за Световната среща на върха по хуманитарните въпроси (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма

Изправени сме пред невиждани по мащаб и естество хуманитарни кризи. Днес повече от 400 милиона души по света са засегнати от военни конфликти, природни бедствия, климатични промени и социално-икономическа нестабилност. Тези хора се нуждаят от ефективна и сигурна хуманитарна помощ. За съжаление, осигуряването и доставянето на подобна помощ в условията на действащата система е доста трудно начинание поради недостатъчното финансиране и липсата на средства.

Ето защо считам, че светът се нуждае от нова хуманитарна система, която да бъде основана на фундаменталните принципи за хуманност, солидарност, опазване на човешкия живот и зачитане на нормите на международното хуманитарно право. Тя трябва да разчита на координирано, своевременно и гъвкаво финансиране, с поддръжката на ново публично-частно партньорство.

В качеството си на водещ световен донор на хуманитарна помощ, ЕС има потенциала и капацитета да установи и развие подобна система за хуманитарна помощ. На предстоящата световна хуманитарна среща в Истанбул, Съюзът трябва да поеме водеща роля за избавянето на милионите страдащи хора. Това е не само наш морален дълг, но и ангажимент, който Европейският съюз продължава да изпълнява в продължение на десетилетия.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски