Положението в Молдова (разискване)
ноември 25, 2015
Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на терористични организации (A8-0316/2015 – Rachida Dati)
ноември 25, 2015

Положението в Грузия (разискване)

Г-н Председател,

Уважаеми г-н Комисар,

Уважаеми колеги,

Грузия е страна с богата история и изразена национална култура. Без съмнение страната е част от европейската история и напълно заслужено само преди година празнуваше подписването на Споразумението за асоцииране с Европейския съюз. Особено впечатляващ е фактът, че повече от 69% от населението подкрепят споразумението, както и че има общонационален консенсус за членство на страната в НАТО. В продължение на дълги години Грузия е била част от Съветския съюз и днес търси своята европейска самоличност.

Като човек, идващ от бивша комунистическа държава, ясно осъзнавам пред какви предизвикателства е изправена младата грузинска демокрация. Притеснителните събития от последните месеци са доказателство за това и ние няма как да не ги толерираме. Въпреки това трябва да настояваме пред всички страни да уважават върховенството на закона, независимостта на съдебната власт и свободата на медиите. Грузия се нуждае от нашата продължителна подкрепа, за да затвърди своя европейски път.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски