Хуманитарната ситуация на бежанците в ЕС и съседните държави (продължение на разискването)
октомври 6, 2015
Масово разселване на деца в Нигерия в резултат на нападения на Боко Харам
октомври 8, 2015

Положението в Турция (разискване)

Г-жо Председател,

Уважаеми колеги,

От създаването на Европейския съюз до наши дни ситуацията в региона и в света никога не е била по-динамична и непредсказуема. Въпреки трудната политическа обстановка турската страна понася най-голямата тежест от нестихващи конфликти и бежанска вълна, а правителството реагира по най-адекватния отговорен начин за гарантиране на сигурността на повече от два милиона души.

Страната заема ясна евро-атлантическа позиция, в пълно съответствие с нашите партньори от НАТО, и има водеща роля за бързото разрешаване на войните в Близкия Изток. Разбира се, Европа има своите правила и критерии и ние не бива да си затваряме очите пред каквито и да е отклонения от нашите принципи за демокрация, върховенство на закона и човешки права.

Това, обаче, не трябва да ни превръща в съдници, а напротив – трябва със силата на конструктивния диалог да търсим изглаждане на тези наши различия. Ето защо считам, че повече от всякога е необходимо да задълбочим интеграцията и сътрудничеството с Турция, защото единствено общият подход е възможно решение на отправените предизвикателства.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски