Доклад за напредъка на Турция през 2014 г. (B8-0455/2015 )
юни 10, 2015
Състояние на отношенията между ЕС и Русия (A8-0162/2015 – Gabrielius Landsbergis)
юни 10, 2015

Положението в Унгария (RC-B8-0532/2015, B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015, B8-0537/2015)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма

Подкрепям резолюцията, защото Европейският съюз е основан на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, свободата, равенството, правовата държава и правата на човека. Тези ценности са общовалидни за всяка държава членка и всеки опит за тяхното подкопаване поставя под въпрос демократичните принципи, на които е стъпил Съюзът.

Действията от страна на унгарското правителство през последните месеци трябва да ни послужат като червена лампа, че за свободата и демокрацията се воюва ежедневно. В тази връзка, призовавам Комисията да извърши задълбочен мониторинг върху състоянието на демокрацията, върховенството на закона и основните права в Унгария.

В заключение – в рамките на ЕС е необходимо да създадем специален механизъм за спазването на демокрацията и човешките права.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски