Неотдавнашни терористични нападения (разискване)
юли 8, 2015
Преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите (A8-0175/2015 – Bernd Lange)
юли 9, 2015

Преглед на европейската политика за съседство (A8-0194/2015 – Eduard Kukan)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма

Гласувах за доклада, защото европейската политика за съседство е от първостепенно значение за ЕС и срещата на върха в Рига показа, че 28-те държави членки са в състояние да взимат единни решения. Съседството на ЕС се променя постоянно поради все по-големия брой стари и нововъзникващи предизвикателства, а това ни задължава да предприемем действия. Вече е ясно, че Украйна, Грузия и Молдова желаят още по-тясно ангажиране с ЕС и ние трябва да задълбочим сътрудничеството си с тях във всички области. Докладът ясно подчертава необходимостта от търсене на стратегическо партньорство с останалите държави от Източното партньорство и дава посока за по-активно участие на ЕС в решаването на замразените конфликти в съседните страни.

От друга страна, събитията в региона през последните няколко години показват, че европейската политика на съседство не е в състояние да реагира адекватно и своевременно на бързопроменящите се обстоятелства. Това налага справедливо и ефективно разпределение на ресурсите между партньорството на юг и изток. Необходимо е концептуално разделение в две измерения, които да се развият в собствена посока. Само така целите на ЕПС ще бъдат постигнати.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски