Преглед на европейската политика за съседство (A8-0194/2015 – Eduard Kukan)
юли 9, 2015
Възпоминание във връзка със събитията в Сребреница (разискване)
юли 9, 2015

Преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите (A8-0175/2015 – Bernd Lange)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма

Подкрепих доклада за ТТИП, защото:

1. Искам решение, което да е в интерес на гражданите на Европейския Съюз и което ще затвърди нашите позиции в световен мащаб.

2. Новите глобални икономически предизвикателства ни задължават да подкрепим идеята за засилване на сътрудничеството между ЕС и САЩ чрез търговско споразумение. Нашите икономики са най-отворените и демократичните в света и ние споделяме много общи ценности.

3. ТТИП може да послужи като модел за високи стандарти и за други бързо развиващи се икономики, но и да върне загубеното доверие на инвеститорите.

4. Oсвен икономическо, споразумението има и силно геополитическо измерение. Нещо повече, ТТИП има потенциала да се превърне в най-значимия проект между Европа и САЩ от създаването на НАТО до наши дни.

Смятам, че в този момент е много важно да се концентрираме върху типа споразумение.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски