Предложение за обща резолюция относно случая на г-н Раиф Бадауи, Саудитска Арабия
февруари 11, 2015
50 евродепутати от почти всички държави членки се подписаха под въпрос на евродепутатите на ДПС до Европейската комисия
февруари 14, 2015

Предложение за обща резолюция относно Бурунди: случаят на Боб Ругурика

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

11.2.2015

внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
Verts/ALE (B8‑0144/2015)
ECR (B8‑0146/2015)
ALDE (B8‑0148/2015)
EFDD (B8‑0152/2015)
GUE/NGL (B8‑0154/2015)
S&D (B8‑0160/2015)
PPE (B8‑0163/2015)

относно Бурунди: случаят на Боб Ругурика (2015/2561(RSP))

Кристиан Дан Преда, Морис Понга, Елмар Брок, Давор Иво Щир, Богдан Брунон Вента, Мария Габриел, Джовани Ла Вия, Лара Коми, Туне Келам, Иржи Поспишил, Дубравка Шуйца, Павел Свобода, Станислав Полчак, Франсеск Гамбус, Яромир Щетина, Томаш Здеховски, Йерун Ленарс, Марияна Петир, Андрей Пленкович, Йоахим Целер, Франк Пруст, Шон Кели, Дейвид Макалистър, Иван Щефанец, Клод Ролен, Йожеф Над, Едуард Кукан, Елизабета Гардини, Ласло Тьокеш, Ивана Малетич, Андрей Ковачев, Моника Маковей от името на групата PPE
Йозеф Вайденхолцер, Виктор Боштинару, Ричард Хауит, Пиер Антонио Панцери, Кашету Киенге, Елена Валенсиано, Енрико Газбара, Линда Макаван, Ана Гомеш, Кристина Либацка, Микела Джуфрида, Никос Андрулакис, Лиса Яконсари, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Анди Кристя, Клаудия Тапардел, Вилия Блинкевичуте, Гофредо Мария Бетини, Нина Гил, Виктор Негреску, Виорика Дънчила, Мария Арена, Луиджи Моргано, Марк Тарабела, Никола Капуто, Дору-Клаудиан Фрунзулика, Биляна Борзан, Тонино Пицула, Мириам Дали, Хосе Бланко Лопес, Мирослав Похе, Афзал Кан, Юг Байе от името на групата S&D
Чарлз Танък, Марк Демесмакер, Ян Захрадил, Ришард Чарнецки, Ружа Томашич, Бранислав Шкрипек от името на групата ECR
Хавиер Нарт, Рамон Тремоза и Балселс, Фернандо Маура Барандиаран, Иво Вайгъл, Майте Пагасауртундуа Руис, Мариел дьо Сарнез, Павел Теличка, Хуан Карлос Хираута Видал, Исаскун Билбао Барандика, Жерар Дьопре, Беатрис Бесера Бастеречеа, Иван Яковчич, Луи Мишел, Марите Схаке, Илхан Кючюк, Петрас Аущревичюс, Кая Калас, Робер Рошфор, Йозо Радош, Урмас Пает, Йоханес Корнелис ван Бален от името на групата ALDE
Мари-Кристин Вержиа, Мартина Михелс, Костас Хрисогонос от името на групата GUE/NGL
Юдит Саргентини, Давор Шкърлец, Барбара Лохбилер от името на групата Verts/ALE
Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо, Лаура Аджеа, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Роза Д’Амато, Дарио Тамбурано от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно Бурунди: случаят на Боб Ругурика (2015/2561(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид своите предишни резолюции относно Бурунди, особено тази от 16 септември 2014 г. относно Бурунди, и по-специално относно случая на Пиер Клавер Мбонимпа(1),

– като взе предвид Споразумението от Котону,

– като взе предвид изявлението на Съвета за сигурност на ООН от 10 април 2014 г. относно положението в Бурунди,

– като взе предвид Споразумението за мир и помирение от Аруша,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 22 юли 2014 г. относно региона на Големите африкански езера,

– като взе предвид докладите на бюрото на ООН в Бурунди,

– като взе предвид Насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека и свободата на изразяване, както и заключенията на Съвета от юни 2014 г. с ангажимент за засилване на работата по отношение на защитниците на правата на човека,

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

– като все предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

– като взе предвид становището от 25 април 2013 г. на Националната консултативна комисия по права на човека,

– като взе предвид изявлението от 10 септември 2014 г. на делегацията на ЕС в Бурунди,

– като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

– като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

– като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А. като има предвид, че на 20 януари 2015 г. органите на Бурунди задържаха защитника на правата на човека Боб Ругурика, директор на Радио пюблик африкен (РПА), след отказа му да разкрие източниците си, дни след като неговата радиостанция излъчи поредица доклади с разследвания за убийството през септември 2014 г. на три възрастни италиански монахини, Лучия Пуличи, Олга Раскиети и Бернадета Боджиан, в Каменге, град на север от Буджумбура;

Б. като има предвид, че предаванията включваха твърдения за участието на висши служители на разузнаването в убийството и че на тези служители е било предложено правото да направят коментар преди излъчването;

В. като има предвид, че органите на Бурунди не са представили доказателства, оправдаващи задържането на г-н Ругурика на основание „нарушаване на обществената солидарност, нарушаване на поверителността на разследването, укриване на престъпник и съучастничество в убийство“; като има предвид, че това задържане е част от модел, по който правителството напада свободата на изразяване, като се насочва към журналисти, активисти и членове на политически партии; като има предвид, че тези нападения ескалираха с приближаването на изборите в Бурунди, предстоящи през май и юни 2015 г.;

Г. като има предвид, че международното право в областта на правата на човека, включително Африканската харта за правата на човека и народите и Международният пакт за граждански и политически права, ратифицирани от Бурунди, ясно гласи, че досъдебното задържане следва да се основава на достоверно и правно обосновано обвинение; като има предвид, че органите на Бурунди не са представили никакви доказателства за необходимостта да задържат г-н Ругурика;

Д. като има предвид, че това не е първият опит на правителството на Бурунди да спре медиите и групите за защита на правата на човека, за да не публикуват чувствителна информация и да не докладват за предполагаеми правителствени злоупотреби; като има предвид, че въпреки този продължаващ тормоз журналистите не се побояха да документират и докладват по спорни въпроси, включително случая на Пиер Клавер Мбонимпа, водещ защитник на правата на човека, който беше арестуван през май 2014 г. за забележките си по Радио пюблик африкен и беше освободен едва по-късно, но обвиненията срещу него все още не са оттеглени;

Е. като има предвид, че през юни 2013 г. Бурунди прие ограничителен закон за печата, с който се намаляват свободите на медиите, ограничават се темите, които журналистите могат да отразяват, и потенциално се криминализира отразяването на теми като обществения ред и сигурността; като има предвид, че Съюзът на журналистите в Бурунди отнесе този въпрос до Източноафриканския съд;

Ж. като има предвид, че приемането на поредица от ограничителни закони преди изборите през 2015 г., включително медийния закон от април 2013 г., допринесе за тормоза и заплахите, на които са обект от 2010 г. насам журналисти и други, чиито критични гласове изобличават политическите убийства, корупцията и лошото управление на страната;

З. като има предвид, че Бурунди се нарежда на 142-ро място от 180 страни в индекса за свобода на печата на „Репортери без граници“ за 2014 г.;

И. като има предвид, че специалният докладчик за защитниците на правата на човека в Африка, г-жа Рен Алапини-Гансу, осъди това задържане, поиска незабавното освобождаване на Боб Ругурика и припомни отговорностите на органите на Бурунди, произтичащи от Декларацията за принципите на свободата на изразяване на мнение в Африка и от декларациите от Кигали и Гранд бей;

Й. като има предвид, че правото на свобода на изразяване на мнение е гарантирано от Конституцията на Бурунди и международните и регионалните договори, ратифицирани от Бурунди, а също така е част от Националната стратегия за доброто управление и борбата срещу корупцията, както и съществено условие за провеждането на свободни и честни избори през 2015 г. и за приемането на резултата от тях от всички участници;

К. като има предвид, че свободният, честен, прозрачен и мирен изборен процес през 2015 г. ще даде възможност на страната, която е все още в следконфликтно положение, да излезе от политическата безизходица, породена от изборния процес от 2010 г.;

Л. като има предвид, че след резолюцията на Европейския парламент от 18 септември 2014 г., и по-специално позоваването в нея на член 96 от Споразумението от Котону, представители на ЕС настояха, че е необходимо приобщаващо участие в изборния процес на всички политически сили в страната съгласно Пътната карта и Кодекса за поведение;

М. като има предвид, че правителството на Бурунди потвърди ангажимента си да предприеме действия, за да гарантира, че преговорите с всички политически сили в страната спазват горепосочените два документа, и повтори искането си към ЕС и неговите държави членки да предоставят материална и финансова подкрепа за протичащия изборен процес и да изпратят мисии за наблюдение в Бурунди преди, по време на и след изборите;

Н. като има предвид, че неотдавна ЕС разпредели 432 милиона евро за Бурунди в рамките на Европейския фонд за развитие 2014 – 2020 г., с цел, наред с другото, да спомогне за подобряване на управлението и да подпомогне гражданското общество;

О. като има предвид, че Бурунди продължава да е изправена пред най-тежката си политическа криза след края през 2005 г. на продължилата 12 години гражданска война, и като има предвид, че тази ситуация представлява нова заплаха не само за вътрешната стабилност на страната, но и за тази на съседните държави в този и без това нестабилен регион на африканския континент;

1. осъжда неоснователното задържане на Боб Ругурика и призовава за незабавното му и безусловно освобождаване; същевременно призовава органите на властта да продължат разследването си на трагичното убийство на трите италиански монахини и да изправят отговорните лица пред правосъдието; призовава също така за образуване на независимо разследване на убийството на трите монахини;

2. осъжда всички нарушения на правата на човека в Бурунди и въвеждането на рестриктивни закони преди провеждането на президентските и парламентарните избори в страната през 2015 г., и по-специално тези, които имат вредно въздействие върху опозицията, медиите и гражданското общество, като ограничават свободата на изразяване на мнение, свободата на сдруженията и свободата на провеждане на събирания;

3. призовава бурундийските органи да гарантират подходящ и справедлив баланс между свободата на медиите, включително свободата на журналистите да разследват и отразяват престъпления, и необходимостта от осигуряване на интегритета на наказателните разследвания;

4. призовава правителството на Бурунди да позволи провеждането на истински и открит политически дебат в периода преди изборите през 2015 г. и да спазва Пътната карта и Кодекса за поведение, договорени под егидата на ООН и подписани от всички политически лидери на Бурунди; припомня, че в Конституцията на Бурунди се заявява: „Президентът на републиката се избира за петгодишен мандат, който може да бъде подновен веднъж. Никой не може да изпълнява длъжността президент повече от два мандата“;

5. призовава бурундийското правителство да спази изборния график и да включи опозиционните партии в наблюдението на изборите, включително на етапа на частично регистриране на нови гласоподаватели, както бе договорено между Независимата национална избирателна комисия (ННИК) и политическите партии в хода на заседанието за оценяване на регистрацията на гласоподавателите от 29 – 30 януари 2015 г.

6. изразява дълбоката си загриженост от намесата на правителството във вътрешното управление на опозиционните партии, липсата на свобода на провеждане на кампания от тези партии и засилващата се тенденция съдебната власт да изключва опозиционните лидери от избирателния процес;

7. настоятелно призовава правителството на Бурунди да предприеме мерки, за да постави под контрол младежкото крило на партията CNDD-FDD и да му попречи да сплашва и напада тези, които счита за опоненти, и да гарантира, че лицата, отговорни за извършването на нарушения, биват изправяни пред съда; призовава за независимо международно разследване на твърденията, че CNDD-FDD въоръжава и обучава младежкото си крило; настоятелно призовава лидерите на опозиционните партии да предотвратяват насилието срещу своите опоненти;

8. подчертава значението на спазването на Кодекса за поведение във връзка с изборите (Code de bonne conduite en matière électorale) и на договорената с посредничеството на ООН пътна карта за изборите, която беше подписана от политическите участници през 2013 г., и изцяло подкрепя дейността на ООН и международната общност, целяща предотвратяване на по-нататъшно задълбочаване на политическото насилие преди изборите през 2015 г. и подпомагане на възстановяването на дългосрочна сигурност и мир;

9. насърчава всички участници в избирателния процес, включително органите, които отговарят за организирането на изборите, и службите за сигурност, да спазват ангажиментите, поети в Споразумението от Аруша, като припомня, че това споразумение сложи край на гражданската война и е основата на Конституцията на Бурунди;

10. подчертава водещата роля, която ЕС следва да играе при наблюдението на предизборната ситуация, за да се избегне всякакво неизпълнение на ангажименти, което би могло да има сериозни последици не само за процеса на демократизация, но също така и за мира и сигурността в Бурунди и в целия регион на Големите африкански езера;

11. повтаря, че Бурунди е обвързана от клаузата за правата на човека от Споразумението от Котону, Международния пакт за граждански и политически права и Африканската харта за правата на човека и народите и че съответно тя е задължена да зачита всеобщите права на човека, включително правото на изразяване на мнение; призовава правителството на Бурунди да предостави възможност за провеждането на истински и открит политически дебат преди изборите през 2015 г. без страх от сплашване, като се въздържа от намеса във вътрешното управление на опозиционните партии, като не налага засягащи всички партии ограничения върху предизборните кампании, особено в селските райони, и като се въздържа от злоупотреба със съдебните органи за целите на изключването на политически съперници;

12. призовава Комисията, върховния представител/заместник-председател и държавите членки да продължат да работят за ясна и принципна политика на ЕС по отношение на Бурунди, насочена срещу продължаващите сериозни нарушения на правата на човека, в съответствие със Стратегическата рамка на ЕС относно правата на човека; призовава Комисията да разгледа възможността за започване на консултации с Бурунди съгласно член 96 от Споразумението от Котону с оглед на евентуалното временно прекратяване на действието на Споразумението по отношение на страната и да предприема всички целесъобразни мерки по време на провеждането на тези консултации;

13. призовава върховния представител/заместник-председател да използва интензивния политически диалог, предвиден в член 8 от Споразумението за партньорство от Котону, сключено с правителството на Бурунди, за конкретни действия по отношение на затварянето на политическото пространство в Бурунди и да установи ясни и конкретни референтни показатели за измерване на развитието и стратегия за реакция спрямо тях;

14. призовава правителството на Бурунди, лидерите на опозиционните партии и активистите на гражданското общество да направят всичко възможно, за да подпомогнат Комисията за мир и помирение (КМП) по демократичен и прозрачен начин, за да се справят с престъпленията от миналото и да тръгнат напред, за да подготвят бъдещето;

15. призовава Европейския съюз и държавите членки да отпуснат средствата, изисквани за действие относно хуманитарната ситуация в тази част на света, и да работят съвместно с органите на ООН, по-конкретно по ситуацията с хроничното недохранване;

16. отправя искане до Комисията да разпредели приоритетно средствата си за периода 2014 – 2020 г. на НПО и международни организации, които работят пряко с хората и да упражни натиск върху правителството на Бурунди да извърши реформите, необходими за консолидиране на държавата;

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, държавите членки, правителството на Бурунди, правителствата на държавите от региона на Големите африкански езера, Африканския съюз, генералния секретар на ООН, съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС и Панафриканския парламент.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски