Илхан Кючюк влиза на инат в политиката
юни 2, 2014
Изявление на Греъм Уотсън, президент на АЛДЕ
ноември 7, 2014

Предложение за обща резолюция относно преследването на защитниците на правата на човека в Азербайджан

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника за дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

ECR (B8‑0090/2014)
ALDE (B8‑0091/2014)
S&D (B8‑0093/2014)
PPE (B8‑0095/2014)
GUE/NGL (B8‑0096/2014)
Verts/ALE (B8‑0099/2014)

относно преследването на защитниците на правата на човека в Азербайджан (2014/2832 (RSP))
Кристиан Дан Преда, Елмар Брок, Давор Иво Щир, Богдан Брунон Вента, Джовани Ла Вия, Туне Келам, Моника Луиза Маковей, Петри Сарвама, Едуард Кукан, Йерун Ленарс, Чаба Шогор, Ярослав Лешек Валенса, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Агнешка Козловска-Райевич, Яромир Щетина, Дубравка Шуйца, Павел Свобода, Ласло Тьокеш, Андрей Пленкович от името на групата PPE
Йозеф Вайденхолцер, Елена Валенсиано Мартинес-Ороско, Лиса Яконсари, Кати Пири, Ричард Хауит, Пиер Антонио Панцери, Ана Гомеш, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Гофредо Мария Бетини, Луиджи Моргано от името на групата S&D
Чарлз Танък от името на групата ECR
Александър Граф Ламбсдорф, Луи Мишел, Йозо Радош, дьМариел дьо Сарнез, Марите Схаке, Павел Теличка, Мартина Длабайова, Хуан Карлос Хираута Видал, Йоханес Корнелис ван Бален, Рамон Тремоса и Балсейс, Петр Йежек, Илхан Кючюк от името на групата ALDE
Мари-Кристин Вержиа от името на групата GUE/NGL
Улрике Луначек, Тамаш Месерич, Моли Скот Кейто, Мишел Ривази, Барбара Лохбилер, Ернест Марагал от името на групата Verts/ALE
Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао

Резолюция на Европейския парламент относно преследването на защитниците на правата на човека в Азербайджан (2014/2832 (RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Азербайджан, и по-специално резолюцията от 18 април 2012 г. с препоръки до Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и Азербайджан(1) и резолюцията от 13 юни 2013 г. относно случая на Илгар Мамадов(2),
– като взе предвид съвместното съобщение от 15 май 2012 г. на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите озаглавено „Изпълнение на ангажиментите по новата Европейска политика за съседство“ (JOIN(2012)0014),
– като взе предвид доклада на Комисията от март 2014 г. относно напредъка на Азербайджан по Европейската политика за съседство (ЕПС) през 2013 г. (SWD(2014)0070),
– като взе предвид плана за действие на ЕС и Азербайджан в рамките на ЕПС,
– като взе предвид изявлението от 2 август 2014 г. на говорителите на върховния представител/заместник-председател на Комисията и на члена на Комисията, отговорен за въпросите на разширяването и европейската политика за съседство – Щефан Фюле, относно ареста на Лейла Юнус,
– като взе предвид изявлението от 6 август 2014 г. на говорителя на върховния представител/заместник-председател на Комисията относно ареста на Расул Яфаров,
– като взе предвид изявлението на ЕС от 14 август 2014 г. относно положението на правата на човека и гражданското общество в Азербайджан,
– като взе предвид изявлението от 8 септември 2014 г. в Баку на члена на Комисията, отговорен за въпросите на разширяването и европейската политика за съседство – Щефан Фюле относно ключовата роля на гражданското общество в Източното партньорство и неговото обявяване на нова програма на ЕС за подпомагане на гражданското общество в Азербайджан, предоставяща 3 милиона евро за периода 2014 – 2015 г.,
– като взе предвид изявлението от 1 август 2014 г. на генералния секретар на Съвета на Европа Торбьорн Ягланд относно ареста на Лейла Юнус, директор на Института за мир и демокрация в Азербайджан,
– като взе предвид декларацията от Баку, приета от Парламентарната асамблея на ОССЕ на годишната сесия между 28 юни и 2 юли 2014 г., в която се изразява загриженост относно злоупотребата с административни процедури и законодателство с цел задържане, затвор, сплашване или предизвикване по друг начин на мълчанието на защитниците на правата на човека и критиците в редица страни, участващи в ОССЕ,
– като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕК и Азербайджан, влязло в сила през 1999 г., и текущите преговори между двете страни за ново споразумение, което да замени настоящото,
– като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А. като има предвид, че през последните няколко години положението на общите права на човека в Азербайджан се влошаваше, с голямо нарастване през последните няколко месеца на правителствените репресии, натиск и сплашване, насочени към НПО, активисти на гражданското общество, журналисти и защитници на правата на човека;
Б. като има предвид, че от края на юли правителството се насочи срещу някои от най-изтъкнатите защитници на правата на човека в страната, като ги лишаваше от свобода по обвинения, които явно са политически мотивирани, по-специално в случаите на Лейла Юнус, известната директорка на Института за мир и демокрация, и нейния съпруг, историка Ариф Юнус и Расул Яфаров – председател на Клуба за правата на човека на Азербайджан;
В. като има предвид, че председателят на Обществото за правно просвещаване на Азербайджан – Интигам Алиев, адвокат в областта на правата на човека, защитил над 200 дела пред Европейския съд по правата на човека в областите на нарушаване на свободата на словото, правото на справедлив съдебен процес и избирателните закони в Азербайджан, беше арестуван на 8 август 2014 г. и беше задържан три месеца по криминални обвинения – събитие, което потвърждава растящата тенденция към заставяне на защитниците на правата на човека в страната да мълчат и към тяхното наказателно преследване;
Г. като има предвид, че беше известено, че Лейла Юнус е била обект на прояви на насилие в затвора от страна на своята съкилийничка, и че не са били взети никакви мерки за санкциониране на съкилийничката или за гарантиране на защитата на Лейла Юнус; като има предвид, че на г-жа Юнус не е била предоставена подходяща медицинска грижа, въпреки нейното влошено в затвора здраве;
Д. като има предвид, че на 26 май 2014 г. Анар Мамади, председател на Центъра за наблюдение на изборите и демократични изследвания (EMDS), и Башир Сюлейманли – директор на същия център, бяха осъдени съответно на 5 години и 6 месеца и на 3 години и 6 месеца затвор, главно по обвинения, вариращи от укриване на данъци до незаконно предприемачество;
Е. като има предвид, че в същото време 8 активисти на неправителственото младежко движение НИДА, бяха осъдени по обвинения в хулиганство, притежаване на наркотици и притежаване на експлозиви, както в опит за причиняване на публични безредици, и че също така активистите в социалните медии – Омар Мамадов, Абдул Абилов и Елсевер Мурсели бяха осъдени на между 5 и 5 и половина години лишаване от свобода по обвинение в притежаване на наркотици, като нито един от тях не е имал достъп до адвокат по свой избор, и всички те се оплакват от малтретиране по време на своето задържане в полицията;
Ж. като има предвид, че много други журналисти, защитници на правата на човека и активисти са изправени пред съдебни обвинения в Азербайджан, включително Хасан Хюсейни – ръководител на обществения съюз Център за просвещаване на интелигентни граждани, осъден на 14 юли 2014 г. на 6 години лишаване от свобода и Рауф Миркадиров – разследващ журналист на водещия рускоезичен вестник „Зеркало“, държан в предсъдебно задържане по обвинение в държавна измяна; като има предвид, че на 8 август 2014 г. полицията е обискирала офисите на Института за свобода и безопасност на репортерите (IRFS) – водеща НПО по медийни права в страната, ръководена от добре известния и международно признат защитник на правата на човека Емин Хюсеинов; като има предвид, че друго наскоро арестувано лице е видният опозиционен журналист Сеймур Хаджийев, обвинен в криминално хулиганство и държан в предварителен арест 2 месеца;
З. като има предвид, че тези случаи следват десетки други, засягащи политически дейци, правозащитници, журналисти, автори на блогове, активисти в социалните медии, които органите са лишили от свобода през последните две години по също така изфабрикувани обвинения, включително в хулиганство, притежание на наркотици, укриване на данъци и дори в държавна измяна; като има предвид, че неотдавнашната вълна от арести имаше силно вълнообразно въздействие, принуждавайки редица известни активисти да избягат от страната или да се укриват;
И. като има предвид, че независимият азербайджански вестник „Azadliq“ беше принуден да прекрати издаването си поради предполагаеми финансови проблеми, като преди това трябваше да се изправи срещу официален натиск, очевидно във връзка с докладвани от него случаи на корупция;
Й. като има предвид, че Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) издаде множество решения по случаи на нарушаване на правата на човека в Азербайджан, последното от които е от 22 май 2014 г. по случая на Илгар Мамадов, председател на Гражданско движение „Републиканска алтернатива“ (REAL); като има предвид, че въпреки решението, че задържането му е с политически мотиви, органите отказват да го освободят;
К. като има предвид, че от 2006 г. насам е в сила забрана мирни демонстранти да протестират в центъра на Баку, а наскоро бяха въведени нови тежки глоби и по-дълги периоди на административно задържане за лицата, които организират или участват в неразрешени обществени събирания;
Л. като има предвид, че азербайджанските органи не са взели предвид становищата на Съвета на Европа, Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия) относно законите, свързани със свободата на сдружаване, политическите партии и защитата от клевета; като има предвид, че, освен това, те не отдават дължимото внимание на констатациите на комисаря на Съвета на Европа по правата на човека от посещенията му в страната;
M. като има предвид, че през февруари 2014 г. президентът Алиев подписа по-нататъшни изменения на законодателството за НПО, което понастоящем предоставя на органите допълнителни правомощия за временно прекъсване или постоянна забрана на национални и чуждестранни НПО в Азербайджан, и въвежда нови нарушения, които се наказват с глоби, повишени до 2 500–3 000 AZN (около 2 600–3 100 евро) за НПО и 1 000–2 000 AZN (около 1 000–2 100 евро) за директорите на национални и международни НПО;
Н. като има предвид, че банковата сметка на обществения съюз Организация за защита на правата на работниците в сектора на петрола, разположен в Баку, е била замразена заедно с тази на нейния лидер Гахраманова Мирвари Узеир, след решение на Градския районен съд на Насими в Баку от 8 юли 2014 г.;
O. като има предвид, че Азербайджан е член на Съвета на Европа и е подписал Европейската конвенция за правата на човека;
П. като има предвид, че на 14 май 2014 г. Азербайджан пое длъжността на председател на Комитета на министрите на Съвета на Европа;

1. подчертава, че пълното зачитане на правата на човека, демократичните принципи, основните свободи и принципите на правовата държава са в сърцевината на рамката за сътрудничество в Източното партньорство, както и на ангажиментите, поети от Азербайджан в рамките на Съвета на Европа и ОССЕ;
2. осъжда най-строго арестите и задържането на Лейла Юнус, Ариф Юнус, Расул Яфаров, Интигам Алиев и Хасан Хюсейни, и изисква тяхното незабавно и безусловно освобождаване, както и оттеглянето на всички обвинения срещу тях; настоява за незабавно и пълно разследване на нападението срещу Илкар Насибов и призовава отговорните за него да бъдат изправени пред правосъдието;
3. призовава органите в Азербайджан да гарантират физическата и психическата неприкосновеност на Лейла Юнус, Ариф Юнус и всички защитници на правата на човека в Азербайджан, както и да гарантира спешното предоставяне на подходящи медицински грижи, включително лекарства и хоспитализация;
4. отново призовава правителството на Азербайджан да предприеме конкретни стъпки за подобряване на положението на правата на човека в страната, като въпрос с неотложен приоритет, включително незабавно и безусловно освобождаване на всички политически затворници и прекратяване на политически мотивираните арести;
5. призовава азербайджанските органи да прекратят тормоза и сплашването на организации на гражданското общество, политици от опозицията и независими журналисти и да се въздържат от намеса или подкопаване на тяхната ценна работа за развитието на демокрацията в Азербайджан; също така ги призовава да гарантират, че всички задържани, включително журналисти и политически и граждански дейци, се ползват с пълните си права на справедлив процес, по-специално с достъп до адвокат по техен избор, достъп до техните семейства, както и други норми за справедлив съдебен процес;
6. изразява съжаление поради действията, предприети от правителството на Азербайджан за ограничаване на контактите между гражданското общество и младежките дейци и интелектуалци от Армения и Азербайджан, тъй като тези контакти са от голямо значение за преодоляване на дълготрайната враждебност между двете страни; в тази връзка припомня важната работа, извършвана в тази област от Лейла Юнус и съпруга ѝ Ариф;
7. настоятелно призовава правителството на Азербайджан да покани и изцяло да си сътрудничи с Венецианската комисия и комисаря на Съвета на Европа и специалните процедури на ООН, по отношение на защитниците на правата на човека, правата на свободата на сдружаване и на мирни събрания и свободата на изразяване и срещу произволното задържане, с цел да измени законодателството си и да адаптира своите практики в съответствие със заключенията на експертите;
8. призовава азербайджанските органи да предприемат, без допълнително забавяне, дългоочакваните реформи в областта на правата на човека, включително да изпълнят многото неизпълнени ангажименти, с които Азербайджан се ангажира при присъединяването си към Съвета на Европа, и да се съобразят с решенията срещу Азербайджан, постановени от Европейския съд по правата на човека;
9. призовава азербайджанските органи да отменят забраната за публични събирания в центъра на Баку и да прекратят налагането на глоби на мирни демонстранти или подлагането им на административно задържане;
10. отново потвърждава своята позиция, че подкрепата на ЕС за Република Азербайджан и сътрудничеството с нея, включително текущите преговори за стратегическо партньорство за модернизация, трябва да зависят от и да включват клаузи, свързани със защитата и насърчаването на правата на човека, особено по отношение на свободата на медиите, свободата на изразяване, свободата на сдружаване и свободата на събранията;
11. подчертава, че неговото съгласие за подписване на споразумение за партньорство с Азербайджан ще зависи от задоволителното отразяване на гореспоменатите изисквания, освобождаването на защитниците на правата на човека, оттеглянето на законодателство, което ограничава дейността на независимото гражданско общество, както и преустановяването на репресиите и сплашването на НПО, независимите медии и опозиционните сили, защитниците на правата на човека, младежките дейци и активистите в социалната мрежа;
12. призовава Съвета, Комисията и ЕСВД да прилагат стриктно принципа „повече за повече“, като акцентът се поставя по-конкретно върху положението на защитниците на правата на човека (в съответствие с насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека), произволните и политически мотивираните задържания, независимостта на съдебната власт, демократичните реформи и основните права и свободи; призовава по-специално за преразглеждане на планирането на европейския инструмент за съседство (ЕИС), като се сложи край на всички форми на помощ, които не са строго насочени към правата на човека и гражданското общество;

13. изразява съжаление, че диалогът относно правата на човека между ЕС и Азербайджан не отбеляза никакъв съществен напредък по отношение на положението с правата на човека в страната; призовава ЕСВД да подобри този диалог с оглед той да стане ефективен и резултатен и да докладва редовно на Парламента;
14. призовава правителството на Азербайджан да опрости съществуващата прекалено сложна и продължителна процедура за регистриране на НПО, да въведе съществени законодателни изменения, за да отмени неотдавнашните мерки, ограничаващи свободата на НПО да приемат дарения без официална регистрация, и да изпълни препоръката на Съвета на Европа CM/Rec (2007)14 на Комитета на министрите до държавите членки относно правния статут на неправителствените организации в Европа;
15. призовава Съвета и държавите членки да настояват пред Международния олимпийски комитет (МОК) да призове азербайджанските органи да прекратят репресиите, и да заяви ясно, че очаква от тях – в качеството им на домакин на Европейските олимпийски игри, които ще се проведат през следващата година – да изпълнят изискването на Олимпийската харта за зачитане на свободата на печата;
16. призовава ЕСВД да приложи в пълна степен насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека и да организира в делегацията на ЕС в Баку редовни срещи с независими организации за правата на човека, включително чрез координиране на тези срещи с представителствата на държавите – членки на ЕС, и да използва тези срещи за изразяване на обществена подкрепа за работата на защитниците на правата на човека; настоятелно призовава ЕСВД да следи отблизо всички съдебни дела и съдебни процеси срещу защитници на правата на човека и да докладва по този въпрос на Парламента;
17. припомня своята позиция от 24 май 2012 г., и призовава Съвета да обмисли възможността за целенасочени санкции срещу отговорните за нарушенията на правата на човека, ако тези нарушения продължат да съществуват;
18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на президента, правителството и парламента на Република Азербайджан, ЕСВД, Съвета, Комисията и Съвета на Европа.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски