Насърчаване на повече хора със специални потребности да участват в „Еразъм+“
февруари 2, 2015
Motion for a resolution on Saudi Arabia, the case of Mr Raif Badawi
февруари 9, 2015

Предложение за резолюция относно хуманитарната криза в Ирак и Сирия, в частност в контекста на „Ислямска държава“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

9.2.2015

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

относно хуманитарната криза в Ирак и Сирия, в частност в контекста на „Ислямска държава“ (2015/2559(RSP))

Марите Схаке, Рамон Тремоза и Балселс, Илхан Кючюк, Иво Вайгъл, Беатрис Бесера Бастеречеа, Луи Мишел, Павел Теличка, Петър Йежек, Иван Яковчич, Жерар Дьопре, Хавиер Нарт, Хилде Ваутманс, Петрас Аущревичюс, Мартина Длабайова, Фредрик Федерлей, Мариел дьо Сарнез, Майте Пагасауртундуа Руис, Дита Харанзова, Исаскун Билбао Барандика от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно хуманитарната криза в Ирак и Сирия, в частност в контекста на „Ислямска държава“ (2015/2559(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно Ирак и Сирия,

– като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно Ирак и Сирия, и по-специално заключенията от 15 декември 2014 г.,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет относно Ирак и Сирия от 30 август 2014 г.,

– като взе предвид декларациите на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) относно Ирак и Сирия,

– като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН № 2139 (2014 г.), 2165 (2014 г.) и 2170 (2014 г.) и Резолюция S-22/1 на Съвета на ООН по правата на човека,

– като взе предвид доклада до ООН на независимата международна анкетна комисия относно Сирийската арабска република, озаглавен „Върховенство на терора: животът под режима на ИДИЛ в Сирия“, от 14 ноември 2014 г.,

– като взе предвид заключителните общи наблюдения по втория, третия и четвъртия периодичен доклад относно Ирак, публикувани от Комитета по правата на детето на 4 февруари 2015 г.,

– като взе предвид изявленията на генералния секретар на ООН относно Ирак и Сирия,

– като взе предвид декларацията от срещата на високо равнище на НАТО от 5 септември 2014 г.,

– като взе предвид насоките на ЕС относно утвърждаването и защитата на свободата на религията и убежденията, приети на 24 юни 2013 г.,

– като взе предвид заключенията на Парижката конференция относно сигурността в Ирак от 15 септември 2014 г.,

– като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна, както и законодателната си резолюция от 17 януари 2013 г. относно това споразумение(1),

– като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че продължаващата жестока криза в Сирия в резултат от проявяваното от правителството и терористите насилие доведе до хуманитарна катастрофа с безпрецедентен в историята мащаб, с над 200 000 души убити, повечето от които цивилни лица, над 7,6 милиона души вътрешно разселени и над 12,2 милиона сирийци, които отчаяно се нуждаят от помощ на територията на Сирия; като има предвид, че над 3,8 милиона сирийци са избягали от страната си, главно в Ливан (1 160 468 бежанци), Турция (1 623 839), Йордания (621 773), Ирак (235 563) и Египет/Северна Африка (160 772);

Б. като има предвид, че хуманитарната ситуация в Ирак, предизвикана от продължаващия конфликт и насилието и репресиите от страна на терористична организация „Ислямска държава“ (ИД), продължава да се влошава, и като има предвид, че над 5,2 милиона души се нуждаят от спешна хуманитарна помощ и над 2,1 милиона иракски граждани са вътрешно разселени; като има предвид, че 3,6 милиона души живеят в контролирани от ИД територии, 2,2 милиона от които се нуждаят от спешна помощ, и като има предвид, че е особено трудно да се достигне до тези хора;

В. като има предвид, че много бежанци и вътрешно разселени лица не са регистрирани и това ги лишава от правото на така необходимата хуманитарна помощ и основни мерки за защита;

Г. като има предвид, че терористичната организация „Ислямска държава“ е завзела части от Северозападен Ирак чрез използване на брутално и безогледно насилие, включително втория по големина град в Ирак – Мосул, и като има предвид, че това е последвано от извънсъдебни екзекуции на иракски граждани, налагане на сурово тълкуване на законите на шериата, унищожаване на шиитски, суфитски, сунитски, язидски, кюрдски и християнски храмове и светилища и варварски зверства срещу цивилното население, които се отразяват особено на жените и децата;

Д. като има предвид, че бивши военни от иракската армия са се присъединили към ИД и че самата армия е белязана от корупция, която пречи на ефективния й отговор на ИД;

Е. като има предвид, че години на репресии и политика за определяне на идентичността са дали тласък на етническо напрежение и насилие, които понастоящем се развихрят и водят до тежки нарушения на международното хуманитарно право, извършвани от страните в конфликта, а в резултат на това страдат иракските граждани от всички етнически общности и религиозни вероизповедания;

Ж. като има предвид, че терористичната организация „Ислямска държава“ е нелегитимна и е установила неправомерни, т.нар. „шериатски съдилища“ на територията под неин контрол, които налагат жестоки и нечовешки наказания на мъже, жени и деца; като има предвид, че ИД е публикувала наказателен кодекс, изброяващ престъпления, наказуеми с варварски и средновековни форми на насилие като отрязване на крайници, убиване с камъни и разпъване на кръст;

З. като има предвид, че ИД е започнала систематична кампания за етническо прочистване в Северен Ирак и Сирия и извършва военни престъпления, включително масови извънсъдебни убийства и отвличания, срещу етнически и религиозни малцинства; като има предвид, че ООН вече е докладвала за целенасочени убийства, насилствена смяна на вярата, отвличания, изнасилвания, трафик и отвличане на жени, робство на жени и деца, вербуване на деца за самоубийствени бомбени нападения и сексуален и физически тормоз и изтезания; като има предвид, че атаките на ИД са насочени срещу християнски, кюрдски, язидски, туркменски, шабакски, какайски, сабейски и шиитски общности, както и срещу много араби и сунитски мюсюлмани;

И. като има предвид, че вероотстъпниците и малцинствата от ЛГБТ са взети на прицел и са обект на нехуманно насилие;

Й. като има предвид, че ответните нападенията на шиитските милиции са насочени срещу сунитски арабски общности с извършване на отвличания, извънсъдебни екзекуции, изтезания и масово и безнаказано разселване на хиляди семейства, както е документирано от организацията „Хюман Райтс Уоч“;

К. като има предвид, че според Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) почти 50 % от всички сирийци са загубили домовете си, а 40 % от бежанците са принудени да понасят неотговарящи на стандартите условия на живот; като има предвид, че според ООН три от четирима сирийци живеят в бедност и безработицата е над 50 %; като има предвид, че две трети от сирийските бежанци в Йордания живеят под прага на бедността и 55 % от бежанците в Ливан се намират в неотговарящи на стандартите приюти; като има предвид, че в приемащите държави са се засилили насилието и дискриминацията срещу бежанците;

Л. като има предвид, че Близкият изток преживява сурова зима и ВКБООН е увеличил зимното си подпомагане чрез стартиране на зимен план за 206 млн. долара в помощ на милиони уязвими хора в региона; като има предвид, че въпреки положените усилия много бежанци са принудени да живеят в незавършени сгради и неподходящи приюти, които ги излагат на температури под нулата, силни снеговалежи и силни ветрове; като има предвид, че приблизително 740 000 вътрешно разселени иракчани са приютени в неотговарящи на стандартите жилища и че Съветът на ООН по правата на човека предприема мерки да предостави зимна подкрепа на 600 000 разселени лица в Ирак;

М. като има предвид, че УНИЦЕФ предоставя зимна помощ в Сирия, Ирак, Ливан, Йордания и Турция на 916000 от всичките 1,3 милиона нуждаещи се деца; като има предвид, че УНИЦЕФ и Световната продоволствена програма стартираха зимна кампания за парична помощ през януари 2015 г., за да предоставят на 41 000 уязвими деца бежанци в лагерите Заатари и Азрак по 14 йордански динара и семействата им да могат да им купят зимни дрехи;

Н. като има предвид, че в доклада на Комитета на ООН по правата на детето, публикуван на 4 февруари 2015 г., се посочва, че децата са използвани като жив щит, атентатори-самоубийци и биват изтезавани и продавани като роби; като има предвид, че също се съобщава за няколко случая на масови екзекуции на момчетата, обезглавяване, разпъване на кръст и погребване на живи хора;

О. като има предвид, че с повишаването на температурата се увеличава рискът от епидемии, свързани с лошите санитарни условия и ограничения достъп до безопасна питейна вода, най-вече в общинските и неофициалните поселища;

П. като има предвид, че на 1 декември 2014 г. Световната продоволствена програма беше принудена да спре жизнено важна схема за хранителни помощи за над 1,7 милиона сирийски бежанци в резултат на международната криза с финансирането; като има предвид, че след спешен апел Световната продоволствена програма набра 88 млн. долара и би могла да предостави хранителна помощ на бежанците в Ливан, Йордания, Египет и Турция; като има предвид, че по преценки на Световната продоволствена програма понастоящем около 2,8 милиона души в Ирак се нуждаят от хранителна помощ; като има предвид, че само Световната продоволствена програма спешно е имала нужда от 214,5 милиона долара за своите операции в Сирия и региона, от които 112,6 млн. долара са били необходими, за да се отговори на нуждите от хранителни помощи за следващите четири месеца;

Р. като има предвид, че според Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) производството на пшеница в контролираната от ИД територия е намаляло значително, тъй като е било засегнато от конфликтите, оскъдните валежи и недостига на горива;

С. като има предвид, че страните в конфликта са използвали хуманитарното страдание като средство за водене на война и са извършвали кражби и незаконна търговия с продукти от помощта, като по този начин са нарушили Женевските конвенции;

Т. като има предвид, че по преценки от ноември 2014 г. на организацията „Хюман Райтс Уоч“ над 3133 язиди, включително деца, са били отвлечени и/или умъртвени от ИД от нападенията от началото на август 2014 г.; като има предвид, че над 50 000 язиди са вътрешно разселени и че 300 от отвлечените, предимно жени и деца, са успели да избягат от пленничеството на ИД; като има предвид, че жените язиди страдат от систематично сексуално насилие и принуждаване към робство; като има предвид, че според нова информация има жени, които са се самоубили, след като са били изнасилени или принудени да сключат брак с активисти на ИД; като има предвид, че е налице информация и за самоубили се мъже, след като са били принудени да гледат как техните съпруги и дъщери са изнасилвани;

У. като има предвид, че липсва така необходимата специфична психологическа помощ за жертвите на конфликта, включително жертвите на изнасилвания;

Ф. като има предвид, че очевидно липсват интегрирани услуги за сексуално и репродуктивно здраве/сексуално и основано на пола насилие ;

Х. като има предвид, че повечето деца бежанци и изселени деца нямат достъп до образование;

Ц. като има предвид, че според Комисията около 276 000 бежанци са се опитали да влязат незаконно в ЕС, като повечето от тях са извършили опасно пътуване през Средиземно море; като има предвид, че според международни организации близо 2 % от бежанците са се удавили по време на пътуването; като има предвид, че престъпни организации превозват бежанци в „лодки-призраци“, стигащи до ЕС на автопилот;

Ч. като има предвид, че на 9 декември 2014 г. в Женева се проведе конференция, посветена на заселването, на която правителствата поеха обещание да приемат 100 000 сирийски бежанци; като има предвид, че според ВКБООН паричните вноски ще продължават да бъдат недостатъчни с оглед на нуждите, свързани със заселването в региона;

Ш. като има предвид, че за нуждаещите се в Сирия и за бежанците и приемащите ги държави са мобилизирани над 3,3 милиарда евро от ЕС и неговите държави членки за оказване на помощ и за възстановяване; като има предвид, че само през 2014 г. ЕС и неговите държави членки са били вторият най-голям донор на хуманитарна помощ за Ирак, предоставяйки 163 милиона евро; като има предвид, че механизмът на Европейския съюз за гражданска защита беше задействан по молба на правителството на Ирак;

Щ. като има предвид, че ЕС е изразходвал повече от предвидените средства за посрещане на хуманитарните нужди, и като има предвид, че финансовите средства, обещани от няколко държави извън ЕС, невинаги са били действително прехвърляни;

АА. като има предвид, че въпреки множеството апели международната общност не успява да отговори на нуждите на сирийците и иракчаните и на държавите, които приютяват бежанци; като има предвид, че според г-жа Кюн Ва Кан, помощник генерален секретар на ООН по хуманитарните въпроси, операциите на ООН страдат от липса на финансиране, тъй като са били получени едва 39 % от необходимите 2,3 милиарда долара; като има предвид, че ВКБООН е заявил, че работата по места за предоставяне на цивилните и бежанците на помощта, от която се нуждаят, все още остава много трудна;

АБ. като има предвид, че достъпът до и предоставянето на помощ на онези, които все още са в зони на конфликт и са изложени на риск в няколко части на Ирак, остава важен приоритет;

АВ. като има предвид, че международната общност трябва да предостави пропорционален отговор на военните действия, насочен към облекчаване на страданията на цивилните лица, попаднали в капана на конфликта;

АГ. като има предвид, че е необходимо ангажиране с всички страни в конфликта, за да улесни безпрепятствен, принципен хуманитарен достъп до всички засегнати области и до вътрешно разселените лица, бежанците и засегнатите от конфликта общности в труднодостъпни зони;

АД. като има предвид, че агенциите на ООН, ръководещи оперативни програми за хуманитарна помощ, трябва да гарантират по-интегриран и ефективен от гледна точка на разходите отговор на потребностите на всички общности, предизвикващи загриженост;

АЕ. като има предвид, че правосъдието и помирението ще бъдат необходими като елемент на мерките след края на конфликта и като стъпка към изграждането на приобщаващо, представително и демократично управление;

1. категорично осъжда жестоките систематични и широко разпространени нарушения на правата на човека, извършени от режима на Асад и от терористи от ИД в Ирак и Сирия, в това число убийствата на заложници, всички актове на насилие срещу лица поради тяхната религиозна и етническа принадлежност и насилието срещу жени и ЛГБТИ лица; изразява съжаление относно създаването на незаконни, т. нар. „шериатски съдилища“ на територията, контролирана от ИД; припомня абсолютното си осъждане на изтезанията; изразява дълбоката си съпричастност с жертвите на жестокостите, извършени от ИД, и призовава за незабавно освобождаване на всички заложници; решително осъжда злоупотребите на ИД срещу деца;

2. подчертава, че продължаващата война в Сирия и новата заплаха от ИД излагат на сериозна опасност народите на Ирак и Сирия и широкия Близък изток; призовава ЕС да представи всеобхватна регионална стратегия за разгрома на ИД и да допринесе за съвместните усилия за смекчаване на хуманитарната криза и прекратяване на конфликта в Сирия и Ирак; припомня, че е необходима съгласувана реакция, за да се координират всички аспекти на участието и да се подкрепят приемащите държави, включително с военна, хуманитарна, макроикономическа помощ и помощ за развитие;

3. подкрепя световната кампания срещу ИД и приветства ангажимента на коалиционните партньори да работят заедно съгласно обща, многостранна и дългосрочна стратегия за разгрома на ИД; подчертава, че помощта за държавите от региона в борбата им срещу съпроводения с насилие екстремизъм, както и инструментите за борба с финансирането на тероризма следва да представляват част от тази стратегия;

4. счита, че хуманитарното положение на бежанците е тревожно, и призовава международната общност да даде незабавен, ясен и ефективен хуманитарен отговор на кризата и да признае стремителното увеличаване на хуманитарните нужди и нарастващите трудности на международната общност при осигуряването на средства за оказване на помощ;

5. подчертава взаимовръзката между конфликта и хуманитарното страдание и радикализацията;

6. подчертава първостепенното значение на защитата на гражданското население в своята цялостна регионална стратегия и необходимостта да се поддържат отделни хуманитарните от военните усилия/усилията за борба с тероризма;

7. призовава международната общност да удвои усилията си във връзка с хуманитарната помощ; призовава ЕС да обмисли инициатива за свикване на конференция на донорите и да окаже натиск върху всички донори да изпълнят обещанията си и да осъществят бързо своите ангажименти; приветства ангажиментите, поети от държавите – членки на ЕС като най-голям донор на финансова помощ и бъдещи ангажименти; призовава за увеличаване на вноските на ЕС в хуманитарните програми на ООН и за засилване на сътрудничеството на ЕС с международни организации;

8. подчертава, че предвид безпрецедентния мащаб на кризата облекчаването на страданията на милиони сирийци и иракчани, нуждаещи се от подслон, храна и лекарства, трябва да бъде приоритет за ЕС и международната общност като цяло;

9. осъжда последователното осуетяването на опитите за предоставяне на хуманитарна помощ и призовава всички страни в конфликта да зачитат всеобщите права на човека и международното хуманитарно право, и по-специално призовава ИД и режима на Асад да улеснят предоставянето на хуманитарна помощ и съдействие по всички възможни канали, включително отвъд границите и линиите на конфликта, и да гарантират целостта на граждански структури и безопасността на всички членове на медицинския персонал и хуманитарните работници, в съответствие с различните резолюции на Съвета за сигурност на ООН по този въпрос;

10. изразява убеждение, че незабавната хуманитарна помощ и защитата трябва да бъдат неразделна част от дългосрочни стратегии за прекратяване на конфликта и за подкрепа на социално-икономическите права и възможностите за препитание на завърналите се лица, вътрешно разселените лица и бежанците, включително жените, така че да се осигури по-добро ръководство и участие, с оглед да им се предостави възможност да избират трайни решения, подходящи за техните нужди; счита, че е необходимо да се обърне внимание на специфичните рискове и особените потребности на различните групи жени и деца, които са подложени на множество и пресичащи се форми на дискриминация;

11. призовава Комисията и държавите – членки на ЕС да приемат незабавно конкретни стъпки за намиране на решение за положението на жените и момичетата в Ирак и Сирия и за гарантиране на тяхната свобода и на зачитането на основните им права, както и да приемат мерки за предотвратяване на експлоатацията, малтретирането и насилието срещу жени и деца, и по-специално принудителните бракове на момичетата; изразява особена загриженост във връзка със засилването на всички форми на насилие срещу жените, които биват лишавани от свобода, изнасилвани, сексуално малтретирани и продавани от членове на ИД;

12. призовава за създаване на бюджетен ред и програми за всеобхватен отговор на медицинските/психологическите и социалните потребности на оцелелите от сексуално и основано на пола насилие по време на продължаващия конфликт;

13. призовава за подновен акцент върху достъпа до образование, съобразено със специфичните потребности, породени от продължаващия конфликт;

14. призовава международните хуманитарни агенции, работещи в Ирак и Сирия, включително агенциите на ООН, да увеличат предоставянето на медицински услуги и услуги по консултиране за разселените лица, включително психологическо лечение и подкрепа, за разселените лица, избягали в резултат на напредването на ИД, като обръщат специално внимание на нуждите на най-уязвимите части от населението, а именно жертвите на сексуално насилие и децата;

15. призовава държавите – членки на ЕС да спазват международните си задължения да приемат и обработват молби за убежище от нарастващия брой сирийски бежанци, които рискуват живота си, за да стигнат до Европа; призовава ЕС да предотвратява смъртоносните пътувания през Средиземно море, по-специално чрез целенасочени усилия срещу контрабандистите и трафикантите на хора; призовава ЕС да засили контрола по външните си граници;

16. изтъква, че нестабилността в Сирия, предизвикана преди всичко от бруталната война на режима на Асад срещу собствения му народ, е позволила на ИД да процъфти; изразява своята загриженост във връзка с все по-активното участие на екстремистки ислямистки групи и чуждестранни бойци в конфликта в Сирия, увеличаването на насилието в страната и непрестанното фрагментиране и вътрешно разделение на умерената опозиция; посочва, че едно трайно решение изисква неотложно политически преход чрез воден от Сирия, приобщаващ политически процес с подкрепата на международната общност; призовава ЕС да поеме инициатива за дипломатически усилия за тази цел;

17. призовава новото иракско ръководство за действия по ангажимента му за постигане на приобщаващо правителство, представляващо законните интереси и отговарящо на сериозните хуманитарни нужди на всички иракчани;

18. подкрепя искането на Съвета по правата на човека към Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека за спешно изпращане на мисия в Ирак, която да разследва злоупотребите и нарушенията на международното право в областта на правата на човека, извършени от ИД и свързаните с нея терористични групи, и да установи фактите и обстоятелствата около такива злоупотреби и нарушения с оглед предотвратяване на безнаказаността и гарантиране на пълна отчетност;

19. призовава за установяване на механизми за документиране на показанията на жертвите с цел осъждане на извършителите пред международни съдилища или местни трибунали за военни престъпления;

20. изисква еднакви мерки за отчетност за всички страни в конфликта и достъп до правна помощ за всички жертви на повсеместните нарушения; счита, че е от първостепенно значение да се гарантира защитата на цивилните лица, попаднали в капана на насилието и нямащи достъп до безопасни убежища, или които не могат да получат достъп до животоспасяваща хуманитарна помощ;

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник- председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Съвета, Комисията, специалния представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на държавите членки, правителството и Съвета на представителите на Ирак, регионалното правителство на Кюрдистан, генералния секретар на ООН, Съвета на ООН по правата на човека, както и на всички участващи в конфликта в Сирия страни.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски